Regelprincipes

CAV, VAV en DCV, 3 principes voor de luchtdebietregeling

Uit ondervinding en studies in kantoren blijkt dat de gemiddelde luchtdebiet dat nodig is, enigszins lager is dan het nominale luchtdebiet.

Vaak is een deel van het personeel afwezig wegens vergaderingen, cursussen, vrije dagen of ziekte. Dit kunnen bijvoorbeeld vergaderzalen zijn die niet altijd in gebruik zijn en waarin de vraag naar ventilatie dus sterk kan variëren.

Om energieverspilling te voorkomen is daarom vraaggestuurde ventilatie nodig.

Regelprincipes

Vraaggestuurde regeling is een slimme manier om te besparen op het energieverbruik voor ventilatie.

Door het luchthoeveelheid te verminderen wanneer er geen mensen in het gebouw en de lokalen zijn of door de luchtstroom af te stemmen op de vraag, kan energie voor de verwarming van de buitenlucht worden bespaard en kan het energieverbruik van de ventilator bovendien worden verlaagd.

We werken volgens drie verschillende regelprincipes die afzonderlijk of in combinatie kunnen worden toegepast in een ventilatiesysteem:

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier