Koeling

Ongewenst hoge kamertemperaturen zijn al vaak een probleem in kantoorpanden, maar dit probleem zal alleen maar nijpender worden met het toenemende aantal energiezuinige gebouwen en kantoorpanden met grote glazen gevels.

In kantoren met een hoge inwendige warmtelast en grote ramen met onvoldoende zonwering is goede ventilatie en koeling vereist.

Alleen al een verlaging van de kamertemperatuur van 28°C naar 26°C geeft een productiviteitsstijging van ca. 2-3% (bron: DTU).

Tijdens de energieberekening word je 'bestraft' als de verkregen temperatuur hoger is dan 26°C, met of zonder koeling. Je kunt dus stellen dat het installeren van koeling volgens de energieberekening 'gratis' is.

De vereiste koeling in een kantoor is gewoonlijk tussen 35 en 70W/m2, maar dient van geval tot geval aan de hand van de heersende omstandigheden berekend worden.

In algemene kantoren zal de CO2-last laag zijn. Maar in vergaderruimten of kantoren met grote ruimten en veel mensen, zal de CO 2-last mechanische ventilatie vereisen.

Working køling

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier