Wetenschappelijk onderzoek

De Duitse arts Von Pettenkoffer ontdekte meer dan 10 jaar geleden dat het leervermogen2van leerlingen verslechtert als het CO2-niveau in het leslokaal lager is dan 1000 ppm. Deze kennis is in hedendaags internationaal onderzoek herhaaldelijk bevestigd.

Het Instituut voor klimaatonderzoek (ICIEE) van de Technische universiteit van Denemarken (DTU) onderzocht het binnenmilieu in Deense scholen en concludeerde:

  • Het binnenklimaat in scholen is slechter dan in kantoren
  • Het binnenklimaat beïnvloedt kinderen meer dan volwassenen, omdat ze gevoeliger zijn
  • Bij een 1°C lagere temperatuur in het klaslokaal nemen de prestaties van de leerlingen toe met ca. 3% binnen het bereik 25°C tot 20°C
  • Bij een verdubbeling van het ventilatiedebiet in het klaslokaal nemen de prestaties van de leerlingen toe met ca. 11%
  • Het effect van een verlaging van de temperatuur en een verhoging van ventilatiedebiet is een prestatieverbetering bij leerlingen van tot 30%

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier