Binnenklimaatklassen

Om in alle landen correcte en eensluidende richtlijnen te garanderen zijn er in het kader van de EPBD-richtlijn (Energy Performance Directive for Buildings) een aantal normen ontwikkeld voor energie en binnenklimaat, zoals 'EN15251 - Criteria for the Indoor Environment including thermal, indoor air quality, light and noise'.

Het binnenklimaat wordt in deze norm onderverdeeld in de klassen 1, 2 en 3:

Binnenklimaatklasse Verwachte ontevredenheid
over het binnenklimaat
Maximaal
De CO2-niveau *)
1 verhoogd niveau < 15% 700 ppm
2 gemiddeld niveau < 20% 850 ppm
3 matig niveau < 30% 1150 ppm


*) CO2-niveau buiten is doorgaans 350 ppm en is inbegrepen in de tabel voor het verkrijgen van het absolute CO2-niveau in het lokaal. De vermelde CO2-niveaus zijn lager dan normaal, rekening houdend met de ontgassing van het gebouw. Binnenklimaatklasse 2 voldoet dus niet aan de arbo-eisen als men rekening houdt met de ontgassing van het gebouw.

Voor scholen geldt:

Type vertrek Binnenklimaat
klasse
Vloeroppervlakte
(m2/persoon)
Luchtdebiet totaal,
licht verontreinigend
gebouw*
Luchtdebiet totaal,
niet licht verontreinigend
gebouw
l/s
per m2
m3/u
per m2
l/s
per m2
m3/u
per m2
Onderwijs 1 2 6,0 21,6 7,0 25,2
2 2 4,2 15,1 4,9 17,6
3 2 2,4 8,6 2,8 10,1
Auditorium 1 0,75 16,0 57,6 17,0 61,2
2 0,75 11,2 40,3 11,9 42,8
3 0,75 6,4 23,0 6,8 24,5


*) Onder licht verontreinigend gebouw wordt een gebouw verstaan waarvan de bouwmaterialen zijn geselecteerd volgens speciale technische binnenklimaatcriteria, zoals materialen met een binnenklimaatkeurmerk.

Rekenvoorbeeld

Uitgangspunten Luchtdebieten per klaslokaal
- Gewenste binnenklimaatklasse 2
- Licht verontreinigend gebouw
- 28 leerlingen en twee onderwijskrachten
- Grootte van het lokaal 56 m2
30 personen x 7 l/s 210 l/s
56 m2 x 0,7 l/s 39 l/s
Luchtdebiet per klaslokaal 249 l/s
CO2-niveau) 1032 ppm

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier