Regelprincipes

CAV, VAV en DCV, 3 principes voor de luchtdebietregeling

Uit ondervinding en studies in scholen blijkt dat de gemiddelde hoeveelheid vereiste lucht meestal slechts ongeveer 50-60% van het nominale luchtdebiet is.

Gedurende de werkingstijd zijn de ruimten slechts 60% van de tijd in gebruik en gedurende perioden dat ze in gebruik zijn, is de belasting slechts 75%.

Dit bevestigt duidelijk de behoefte aan gecontroleerde ventilatie om verspilling van energie te voorkomen.

Regelprincipes

Vraaggestuurde regeling is een goede manier om het energieverbruik van het ventilatiesysteem te verminderen.

Door het luchthoeveelheid te verminderen wanneer er geen mensen in het gebouw en de lokalen zijn of door de luchtstroom af te stemmen op de vraag, kan energie voor de verwarming van de buitenlucht worden bespaard en kan het energieverbruik van de ventilator bovendien worden verlaagd.

We werken volgens drie verschillende regelprincipes die afzonderlijk of in combinatie kunnen worden toegepast in een ventilatiesysteem:

 

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier