VEX200EC (EXact2) met roterende wisselaar

VEX200 met rotor

 


Algemeen

De VEX200-serie

De VEX200-serie is een serie energie-efficiënte luchtbehandelingsunits met roterende warmtewisselaar en EC-motor. U kunt kiezen uit twee rotortypen: standaard of hoog rendement. De vele varianten van de VEX200-serie bieden een hoge flexibiliteit wat betreft installatie en plaatsing, aangezien de aansluiting zowel in de eindwand als aan de boven- of onderzijde van de unit kan worden aangebracht. Lees meer onder Varianten.

De units worden geleverd met geïntegreerde automatische regeltechniek, die toegankelijk is via de aansluitkast op de voorzijde van de unit.

De VEX200-units worden ofwel geleverd als één geassembleerde unit (VEX240-250) ofwel in afzonderlijke secties (VEX260-270-280).


VEX260 split illustration


Bedrijfsomgeving

De VEX-units van EXHAUSTO zijn in het algemeen bestemd voor toepassing in comfortventilatie, d.w.z. voor gebruik in normale bedrijfsomstandigheden.

Als er behoefte is aan een ventilatieoplossing voor ruimten met een hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld wegens bevochtiging, adviseren wij de oplossing ter controle door te rekenen met behulp van een van onze berekeningsprogramma's. Als uit de berekening blijkt dat het risico bestaat van condensatie achter de warmtewisselaar, moet worden nagegaan of de gebruiksomstandigheden kunnen worden aangepast of dat verdere aanpassing van de unit vereist is om het condensaat af te kunnen voeren. Dit is primair van toepassing op de VEX100CF.

Neem voor advies hierover contact op met EXHAUSTO.

 
Capaciteit

Capaciteit

Hieronder wordt aangegeven welke capaciteitsbereiken de specifieke VEX-grootten dekken. Zie voor het berekenen van de feitelijke capaciteitsgegevens onzeproductselectieprogramma's.


capaciteitsbereiken


Geluid

VEX200, geluidsarme units

Alle VEX-units uit de VEX200-serie zijn geluidsarm en de bijbehorende koel- en verwarmingselementen hebben geluidsdemping.
Voor de exacte geluidsgegevens verwijzen wij naar onze berekeningsprogramma's.
Constructie

VEX200, constructie

De compacte units zijn geconstrueerd overeenkomstig de Duitse hygiënenorm VDI6022 die waarborgt dat de unit makkelijk toegankelijk is voor service en onderhoud en dat er geen schimmels of bacteriën ontstaan, die afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit van de lucht. U kunt meer lezen over VDI onder certificaten verderop op de pagina.

Kasten

 
Kabinet_VEX200

De kasten zijn van Aluzink AZ185, klasse C4, gemaakt en met 50 mm mineraalwol geïsoleerd. Dit zorgt voor een laag geluidsniveau in de omgeving en op de plaats van installatie.

Het paneelontwerp beperkt de vorming van koudebruggen in de unit tot een minimum.


Motorsecties

 

EC-motor_MC

De motorsecties zijn met trillingsdempers gemonteerd, wat betekent dat er minder ruis en trillingen in de kanalen is en dat toepassing van flexibele verbindingen tussen de unit en het kanaalsysteem niet nodig is.

De motorsecties kunnen worden uitgetrokken voor eenvoudige service en onderhoud.

De motoren zijn van het type EC met een zeer hoog rendement en voldoen aan de eisen van de EcoDesign-richtlijn.


Waaier

 
EXstream ventilatorhjul

EXstream performance

De unit is voorzien van de EXstream-waaier van EXHAUSTO, een van de beste waaiers op de markt wat betreft laag energieverbruik en geluidsniveau.
Het toerental van de waaier en het aantal schoepen zijn geoptimaliseerd zodat de frequentie van het door de schoepen geproduceerde geluid binnen de 500 Hz-band ligt. Dit houdt in dat er minder of kleinere geluiddempers vereist zijn dan anders, aangezien het goedkoper is om geluid te dempen bij 500 Hz dan bij 125/250 Hz, waar de frequentie van het schoepengeluid normaal ligt.

 

AHUC Mainboardt

 
EXact2 De externe aansluitkast met ingebouwde werkschakelaar biedt goede toegankelijkheid voor aansluitingen en instellingen.

 


Filters

 

Pose og kassefiltre  

De VEX200-serie is leverbaar met panelfilters en zakfilters.

Filterklasse overenkomstig EN779:
Panelfilters: Grof 85% (M5) of ePM1 55% (F7)
Zakfilters: ePM10 60% (M5) of zakfilter ePM1 60% (F7).

Voorfiltratie met cassettefilter aan de toevoerzijde

Double filter for VEX200

Het is nu mogelijk om 2 filters van 48 mm. in te zetten, in plaats van 1 filter van 96 mm. aan de toevoerzijde van de VEX200. Door plaatsing van een grover filter voor een fijner filter, wordt vervuiling van het fijnere filter tegengegaan Afhankelijk van de buitenlucht en de gewenste kwaliteit van de toevoerlucht, kan dit een voordeel/optie zijn.

De filters (48 mm) zijn er in de categorieën: Grof 60% (G4), ePM10 80% (M5), ePM1 50% (F7) en ePM1 80% (F9).

Drukverlies etc. kan worden berekend in het selectieprogramma EXselect.


Montageframe

 
VEX200_sokkel

Het montageframe heeft voeten die in de hoogte verstelbaar zijn. Voor meer info zie
onder elke VEX-grootte.

 
Het frame is een toebehoren voor de VEX240/250, maar standaard voor de VEX260/270/280.


Energie

VEX200 Energie-efficiënte ventilatie

Om het drukverlies zo laag mogelijk te houden, is er bij het ontwerpen van de unit alles aan gedaan om de lucht zo soepel mogelijk door de units te laten stromen.


Roterende warmtewisselaar 

Roterende veksler 

Roterende warmtewisselaar in aluminium met laag drukverlies en thermisch rendement van 80%. De rotorsturing bestaat uit een stappenmotor met motorsturing.

Rendement:

  • Rotor met golfhoogte van 1,4 mm - zeer hoog rendement
  • Rotor met golfhoogte van 1,8 mm - hoog rendement

3 rotortypen - gerichte toepassing:

Alle drie de rotortypen hebben een hoog rendement; voor bepaalde bedrijfsomstandigheden dient men wellicht een ​​ander type rotor te kiezen dan de condenserende rotor, die standaard is

Rotortype: Gebruik Principe Winst

Condenserende rotor:

Rotor - surface (VEX200 & VEX4000) Kondensation

Geschikt voor ventilatie-oplossingen zonder bevochtiging en koeling

Vocht wordt alleen overgedragen in verband met condensatie bij zeer lage buiten-temperaturen.

Standaardoplossing

Hoge thermische winst met het laagste drukverlies van de drie oplossingen

Enthalpierotor

Rotor - surface (VEX200 & VEX4000) Entalpi

Geschikt tijdens perioden met droge lucht, wanneer men vocht wilt terugwinnen

Vocht in de afvoerlucht wordt teruggewonnen en draagt bij aan de verwarming of bevochtiging van de toevoerlucht

Verbeterde oplossing voor het verhogen van het vochtigheids-niveau in de winter, dankzij de verbeterde vochtoverdracht

Sorptierotor*

Rotor - surface (VEX200 & VEX4000) Sorption (HUGO)

Geschikt voor gebieden met hoge zomertemperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid

Mogelijkheid tot koudeterugwinning en ontvochtiging van de toevoerlucht

De beste oplossing om in de winter een stabiel vochtniveau te handhaven door een hogere vocht-terugwinning

* In combinatie met koelsystemen kan de sorptierotor de koelbehoefte verminderen dankzij zijn ontvochtigende eigenschappen

Opmerking: Bij de keuze voor enthalpie- of sorptierotor dient men rekening te houden met een langere levertijd.


EC-Motoren

 
 
EC-motor_MC Door de technologisch hoogstaande EC-motoren te combineren met de motorcontroller van EXHAUSTO wordt een zeer laag energieverbruik gerealiseerd en met de EXstream-waaier wordt bovendien een hoog rendement gehaald.
 

Energielabel

 
 
energilabel
Met behulp van onze berekeningsprogramma's is het mogelijk om een energielabel aan te maken, waaruit de energieklasse van de unit onder de gedefinieerde gebruiksomstandigheden blijkt.
Certificaten

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO hecht veel belang aan het verstrekken van correcte gegevens. Daarom laten we de door ons verstrekte gegevens bij voorkeur door derden meten en controleren.

Eurovent-certificaat

De gegevens die voor de VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-units worden vermeld, zijn alle gemeten waarden.

De units zijn grondig getest in onze ontwikkelingsafdeling, waar alle gegevens over capaciteit, rendement en geluid worden verkregen via tests in werkelijke situaties.

Om de geldigheid van de vermelde gegevens te documenteren, is EXHAUSTO gecertificeerd volgens Eurovent. 

  Volgens Eurovent-test en -goedkeuring overeenkomstig EN1886 en EN13053 voldoen EXHAUSTO's VEX-units aan de volgende eisen/klassen:
Stijfheid van de unit:
D2(M)
  Dichtheid bij -400 Pa: L1 (M)
  Dichtheid bij +700 Pa:
L1 (M)
  Lekkage filterbypass: 
F9
  Isolatieklasse: 
T2 (M), U1≤1,0
  Koudebrugklasse: TB3 (M)

Dit houdt in dat derden controleren of de gegevens die berekend zijn met onze berekeningsprogramma's in overeenstemming zijn met het feitelijke rendement dat de unit levert. Dit wordt gecontroleerd doordat Eurovent een willekeurige unit uitkiest die bij Eurovent wordt beproefd. Als de testresultaten kloppen met de door ons aangegeven data, mogen wij het certificaat behouden. Dit is voor de klant een garantie dat de gegevens geldig zijn. 

VDI 6022 - Duitse hygiënenorm

EXHAUSTO ontwerpt en bouwt zijn units volgens de Duitse hygiënenorm VDI 6022.

VDI eist
Dat de unit dusdanig ontworpen is, dat hij makkelijk kan worden gereinigd. Er mogen geen plaatsen zijn die niet toegankelijk zijn voor reiniging, en holtes waar je niet bij kunt komen, moeten afgedicht worden. Platen moeten worden afgebraamd zodat de randen niet scherp zijn en hoeken moeten afgerond zijn zodat men tijdens het reinigen niet gewond raakt.

  Bovendien moet de condensbak een verloop naar de afvoer hebben, zodat er geen water in de unit kan staan. Het is belangrijk dat de condensafvoer het afvoersysteem afsluit met een waterslot.

Van niet-metallische materialen, zoals pakkingen, filters e.d., moet getest zijn of ze de groei van bacteriën en schimmelsporen niet bevorderen.

 
Dit betekent dat units die geconstrueerd zijn volgens VDI 6022 hygiënischer én makkelijker te onderhouden zijn.


Ecodesign

EcoDesign (ErP)

EU-eisen wat betreft documentatie, energieverbruik en markering voor ventilatie-installaties

 

 

Algemene informatie

We hebben een samenvatting samengesteld van de EcoDesign-richtlijnen. Lees meer over EcoDesign onder Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

U vindt een link naar de EcoDesign-gegevens voor de specifieke VEX-grootte onder het product en onder Downloaden, waar we de EcoDesign-gegevens hebben ondergebracht onder de EU-/ECO-verklaringen.

Opgelet:

Denk eraan dat de waarden in de verklaringen berekend zijn voor een specifiek werkingspunt.

Zie voor andere werkingspunten onze selectieprogramma's , waar u kunt nagaan of de gewenste unit voldoet aan de eisen van uw werkingspunt en u ook de bijbehorende EcoDesign-gegevens kunt vinden.


SPLIT-versie

De VEX200 is op bestelling leverbaar in een SPLIT-versie

Bij sommige projecten kunnen de plaatselijke omstandigheden het interne transport van de unit moeilijk of onmogelijk maken. De VEX200 is daarom op bestelling leverbaar in een SPLIT-versie Dit betekent dat de unit zoals gebruikelijk in de fabriek wordt gebouwd en getest, alleen zonder verbindingen. De unit kan daarom eenvoudig op de plaats van installatie worden gescheiden, in afzonderlijke delen naar binnen worden gebracht, geassembleerd, samengevoegd en in bedrijf worden gesteld.

De onderstaande tabel toont de afmetingen van de rotor/rotorsectie en het grootste kastgedeelte, zodat u gemakkelijk kunt beoordelen of de beschikbare ruimte voldoende is voor intern transport.

Onderdeel Afmetingen VEX240 VEX250 VEX260 VEX270  VEX280
Rotorsectie Hoogte (mm) - - 1500 1800 1900 
Breedte (mm) - - 400 400 400 
Diepte (mm) - - 1300 1550 2003
Rotor Diameter (mm)  790 790  1065 1325 1700
Gewicht (kg) 23  32 57 91 141
Grootste kastgedeelte Hoogte (mm)  1490 1600 1265 1475 1845
Breedte [mm]
 950 1000  720 825 900
Diepte (mm) 50   50 50 50 50
Motorsectie Gewicht (kg)  2 x 16,5 2 x 24 2 x 33  2 x 46 2 x 54

VEX260 split illustration

VEX260 onderverdeeld in secties
Varianten

VEX200

Hieronder zijn de mogelijke aansluitpunten te zien, afhankelijk van ventilatorplaatsing, L/R en filtertype.

1.1 Afvoerlucht 1.2 Afblaaslucht 2.1 Buitenlucht 2.2 Toevoerlucht

 

VEX200 med compactfilter

RD11506

 

VEX200 met zakfilter

RD11506

Opgelet:

  • Als een zakfilter gekozen is, is aansluitpositie B alleen mogelijk voor luchtuitlaat en toevoerlucht.
  • Bij de VEX280 kan de aansluiting niet in de bodem van de unit aangebracht worden.

Alles over VEX200EC (EXact2) met roterende wisselaar toevoegen:

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Teaser ecodesign

De Ecodesign-richtlijn

De VEX-units en ventilatoren van EXHAUSTO voldoen aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn

Les hier meer over Ecodesign