EXcon (automatisch regelsysteem voor de VEX4000)

EXcon regelsysteem - optionen

De VEX4000 is beschikbaar met geïntegreerd automatisch regelsysteem voor het regelen van o.a. luchtdebiet, warmte en koeling. 

Uiteraard kan de VEX4000 ook zonder automatisch regelsysteem besteld worden. Dit is echter niet van toepassing op de VEX4000 met geïntegreerde koeling.

Inleiding

Automatische regeltechniek EXcon

Alle VEX4000-units zijn beschikbaar met een geïntegreerd automatisch EXcon-regelsysteem dat een optimale regeling van het binnenklimaat waarborgt voor vrijwel alle toepassingen. Bovendien bieden we via de automatische Excon-regeltechniek speciale oplossingen voor toepassingen die specifieke regelmogelijkheden vereisen, zoals winkeloplossingen, die een goed binnenklimaat vereisen, zoals zones met bevochtiging, speciale koelregeling en nauwkeurige temperatuurregeling.

Het automatische regelsysteem EXcon wordt gebruikt voor het regelen van o.a. luchtdebiet, warmte en koeling. Hoe en wanneer het automatische regelsysteem tussen de ingebouwde functies schakelt, wordt in het bedrijfsprogramma ingesteld. Het programma kan indien nodig tijdelijk worden genegeerd via een geforceerde regeling, waarna de regeling terugkeert naar het actieve bedrijfsprogramma.

De EXcon-regeltechniek in het kort

Gebruiksvriendelijk

 • Ingebouwde webserver met een op de gebruiker afgestemd informatieniveau

Betrouwbaar

 • Met modulair BUS-systeem voor betrouwbaar en zeker gebruik
 • Beveiliging tegen onbevoegde toegang
 • Effectieve opsporing van fouten en overzicht van storingen

Optimaal kosteneffectief

 • Eenvoudige implementering, instructie en onderhoud
 • Vele toepassingsmogelijkheden
 • Unieke gebruikersvriendelijkheid
 • Energiezuinig dankzij gegarandeerd optimale werking

Flexibel

 • Met platform dat kan worden afgestemd op de klant
 • Mogelijkheid tot upgraden

Toekomstbestendig

 • Updaten van software via SD-kaart
 • Mogelijkheid voor integratie in verschillende CTS-systemen

 


Functies ingebouwd in het automatische regelsysteem

 • Nachtverlaging
 • Alarmlog en datalog
 • Regeling volgens dag-, week- of jaarschema
 • Verlengde werking
 • Extern geforceerde werking met naloop
 • E-mail met alarm
 • Zomernachtkoeling
 • Compensatie van buitenluchttemperatuur
 • Automatische omschakeling zomer/winter
 • Statische en dynamische drukbewaking van filter
 • Zoneregeling voor 4 zones (vereist zonemodules)
 • Portaaloplossing - Totaal toezicht op 5 installaties met EXcon/EXact2
 • Via CTS - Meer dan 800 registers of objecten beschikbaar (modbus/bacnet)
 • Digitale ingangen voor:
  - externe nulstelling van alarm
  - externe lage, gemiddelde en hoge snelheid
  - externe start/stop
 • Digitale ingangen voor
  - A-alarm
  - B alarm (configureerbaar voor lage/hoge snelheid of zomernachtkoeling)
  - Bedrijfsinstallatie
  -Brandalarm
  - Alarm-reset

Het instellen en beheren vindt plaats via de webserver vanaf pc, smartphone of tablet. Zie de info over de webserver verderop op de pagina.

 

Netwerkcommunicatie:

De netwerkcommunicatie ondersteunt BACNet over TCP/IP en Modbus over RS485 of TCP/IP. 


Bediening van het automatische regelsysteem EXcon.

De EXcon-regeltechniek kan worden bediend vanaf een bedieningspaneel, BMS of webserver over een netwerk of via WAP (Wireless Access Point).

Bedieningspaneel

De VEX4000 wordt ook geleverd met een aanraakbedieningspaneel en twee meter kabel. Het bedieningspaneel kan bij de unit zelf geplaatst worden of in een regelkamer in de nabijheid.
Het bedieningspaneel heeft een visuele interface die eenvoudig te gebruiken is voor alle gebruikerscategorieën.

WAP (Wireless Access Point)

WAP is een kleine wifi-router die in het in het automatische regelsysteem in de unit is geïnstalleerd. Hiermee kan de webserver draadloos worden benaderd via pc, smartphone of tablet, voor een snelle en eenvoudige configuratie van de unit via mobiele platforms.

Weboplossing

Weboplossing is standaard

De VEX4000 wordt geleverd met een ingebouwde intelligente webserver met individueel aangepaste menu's en informatie.

EXcon options  

Smartphone/tablet via WAP of VLAN

Alles geregeld via internet

Eenvoudig en overzichtelijk webbeheer is standaard voor alle modulaire units. Met behulp van deze webbeheeroplossing worden de luchtdebieten weergegeven en geregeld in eenvoudige afbeeldingen, net als de status van en regeling van de componenten.

EXcon Regeling
Regeling van de unit

 

Weekprogramma

Een overzichtelijik weekprogramma zorgt ervoor dat het systeem zonder toezicht of tussenkomst kan werken. Mocht een geforceerde regeling van de installatie noodzakelijk zijn, dan is dat uiteraard ook mogelijk.

EXcon weekprogramma
Aanpassing van weekprogramma

Bedrijfsstatus

De status van de unit wordt weergegeven in een stroomschema. Als u op de afzonderlijke componenten in het schema klikt, worden de instelpunten en huidige waarden weergegeven.

EXcon Bedrijfsstatus
Statusweergave - luchtbehandelingsunit en componenten

 

Alarmen

Alle alarmen worden in een logboek geregistreerd en de desbetreffende fout kan desgewenst via e-mail worden gemeld.

De alarmmenu's bevatten een aantal schermafbeeldingen, zoals Menu Alarmlogboek en menu Alarmvooruitzichten waar u aankomende alarmen kunt zien.

EXcon alarmlog
Weergave van alarmlog

Regeling en aansturing

EXcon, regeling en aansturing:

Instelling van bedrijfsparameters

Fabrieksinstelling van standaard bedrijfsparameters en instelpunten worden uitgevoerd volgens de normen voor comfortventilatie. Verdere aanpassing aan de specifieke bedrijfsomstandigheden wordt uitgevoerd tijdens het testen en in bedrijf stellen van de unit.


Regeling en aansturing:

Regelingsvormen

 • Constante druk
 • Constant luchtdebiet
 • Afvoerlucht slaaf
 • Toevoerlucht slaaf
 • Constant VOC/CO2
 • FanOptimizer
 • FanOptimizer slaaf
 • GreenZone
 • GreenZone slaaf
 • Constante motorsnelheid
 • Adaptieve drukregeling (gepatenteerde oplossing voor de energieoptimalisatie van VAV-systemen)
 • 0-10 V afvoerlucht slaaf
 • 0-10 V toevoerlucht slaaf
 • Zoneregeling van 4 zones per installatie mogelijk - lees meer onder 'zonemodule'

Temperatuurregeling

 • Constante toevoerluchttemperatuur
 • Constante afvoerluchttemperatuur
 • Constante ruimtetemperatuur
 • Constant verschil tussen afvoerlucht en toevoerlucht
 • Zomer- en wintercompensatie
 • Verwarming omgevingslucht (optioneel)
 • Zomernachtkoeling

aDCV - gepatenteerde adaptieve drukregeling

aDCV - gepatenteerde adaptieve drukregeling

De door Aldes ontwikkelde gepatenteerde adaptieve drukregeling optimaliseert de energie- en regeltechnische zwakheden in de constante drukregeling van ventilatiesystemen met variabele luchtdebieten. Met behulp van deze gepatenteerde adaptieve drukregeling kan tot 43%* besparing op energiekosten worden behaald. 

Met behulp van deze gepatenteerde adaptieve drukregeling kan tot 43%* besparing op energiekosten worden behaald.

*tot 43% in vergelijking met installaties met constante-drukregeling (VAV).
 *Tot 20% in vergelijking met vraaggestuurde installaties met constante-drukregeling (DCV).

 

aDCV biedt verschillende voordelen

Benut aDCV om energiebesparingen te realiseren, met een lager drukverlies en lager geluidsniveau

Dankzij de constante drukregeling wordt via het ventilatiesysteem voor elk luchtdebiet een constante druk beschikbaar gesteld (Fig.: 1 – blauwe lijn). 

Bij systemen met variabele volumestromen – zoals zoneregeling via CO2 of vochtigheid, vereist het ventilatiesysteem echter minder drukverlies in het systeem bij een lager luchtdebiet (Fig.:1 - rode lijn).

 

SFP-waarde

PAD – de gepatenteerde adaptieve drukregeling verlaagt de druk in het ventilatiesysteem wanneer het luchtdebiet afneemt en levert niet meer dan het benodigde luchtdebiet.

Hierdoor verbruikt het ventilatiesysteem - vooral in zones met gedeeltelijke belasting, aanzienlijk minder energie dan het geval is bij constante drukregeling (Fig.: 2 - rode lijn) 

Geluidsniveau

Door de lagere drukbehoefte in de deellastzones binnen het ventilatiesysteem - en daardoor lagere motortoerentallen van de ventilator - werkt het ventilatiesysteem ook veel geruislozer. 
Eventuele volumestroomregelaars zullen de overdruk dus niet verminderen en maken dus minder geluid. (Fig. 3 - rode lijn).

De geluidsvermindering zal het duidelijkst zijn bij lage belasting.
 

Nadat de referentiewaarden zijn ingevoerd, berekent de EXcon-regeltechniek in onze VEX4000-units een drukkromme voor het luchtdebiet voor de regeling van de ventilatie. Tijdens het bedrijf meet het regelsysteem het luchtdebiet en de druk, en corrigeert de instelwaarden bij afwijkingen. 

 

  Druk (P) Luchtdebiet (Q)
A  Pmin Qmin
B Pmin + (Pmax - Pmin)/2 Qmin + (Qmax - Qmin)/4
C  Pmin + (Pmax - Pmin) ∗3/4
 Qmin + (Qmax - Qmin)/2
D  Pmax Qmax
EXcon, geïntegreerd automatisch regelsysteem

EXcon ondersteunt de volgende netwerken:

 • Geïntegreerde webserver - TCP/IP
 • Modbus - RS485 / TCP/IP
 • BACnet - TCP/IP

EXcon is gebaseerd op de BUS-technologie met een reeks externe communicatiemogelijkheden. De regeling kan volledig plaatsvinden vanaf een centrale eenheid via webserver.

EXHAUSTO biedt oplossingen voor toepassingen die speciale regelmogelijkheden vereisen, zoals winkels, waarbij behoefte is aan een nauwkeurige temperatuurregeling, speciale koelingsregeling en/of bevochtiging.

VEX4000 EXcon options


EXcon, toebehoren voor automatisch regelsysteem (sensoren)

EXcon, toebehoren voor automatisch regelsysteem (sensoren)

De volgende sensoren kunnen worden besteld als toebehoren voor het automatische regelsysteem EXcon:

Druksensor voor kanaalmontage

Novema tryksensor Druksensor voor constantdrukregeling van zowel toevoerlucht- als afvoerluchtkanaal - incl. Modbuscommunicatie.PTH-DUCT 
Voeding via Modbus 24 V DC
Meetbereik 0 - 2500 Pa
Nauwkeurigheid

- Bedrijf
- Kortstondig, echter
 

-20°C tot 40°C
-30°C tot 50°C
Beschermingsklasse IP54

CO2-sensor

CO2 Duct EXcon CO2- sensor voor ruimte- of kanaalmontage
CO2-DUCT /CO2-ROOM
Voeding  24V AC/DC
Regelsignaal, analoge uitgang 0-10 V DC 
Meetbereik

- CO:
2
- CO:


0 - 2000 ppm
0-100 ppm
Nauwkeurigheid CO2-DUCT

- Het CO2:
- CO:


±30 ppm @ 25°C
±10 ppm @ 25°C

Nauwkeurigheid CO2-ROOM

- Het CO2:

- CO:


±1% van het meetbereik en
±5% van de gemeten waarde

±10 ppm
Beschermingsklasse IP54

 

VOC-sensor

TS Room

VOC-sensor met Modbus

De VOC-sensor wordt gebruikt voor het meten van de luchtkwaliteit bij vraagsturing. De sensor meet het gehalte aan vluchtige organische gassen die worden afgegeven door mensen, inventaris, reinigingsmiddelen en bouwmaterialen.

De VOC-concentratie wordt omgezet in CO2-equivalent. De sensor kan daarom bestaande CO-2sensoren vervangen.
VOC-DUCT
Voeding  18 - 30 V DC, nominaal 24 V AC/DC via Modbus
Opstarttijd - reactietijd 15 min. - > 5 min. 
Meetbereik
450-2000 ppm CO2-equivalent
Nauwkeurigheid VOC
± 150 ppm

PIR-sensor

Novema PIR sensor

Bewegingssensor, neemt de regeling van de unit over bij bewegingen in de ruimte waar hij geïnstalleerd is. De detector heeft een dekkingsbereik van 110°.

Ter voorkoming van ongewenst starten en stoppen kan een vertraging worden ingesteld.

PIR-ROOM
Voedingsspanning 24 V AC/DC (18 - 26 V AC/DC) 
Elektriciteitsverbruik  Type: 500 mW, max. 1W
Uitgang Relais: 24 V AD7DC, 5A/NO, 3A/NC
Detectiezone

- Dekkingshoek
- Bereik


110°
ca. 15 m.
Temperatuurbereik -10 tot 60°C
Vertraging

- Startvertraging
- Stopvertraging
Van 0 tot 10 min.
Van 5 sec. tot 30 min. 
Afmetingen L x H x B 66 mm x 112 mm x 45 mm
Gewicht
56 g

Ruimtesensor 

Novema rumføler

Ruimtesensor voor het registreren van de ruimtetemperatuur.

De ruimtesensor is geschikt voor monteren op de wand of voor plaatsing in een kastje op de wand.

 

Ruimtesensor 
 Voeding  24V AC/DC
 Meetbereik  -20°C tot +70°C
 Beschermingsklasse IP20 

 

Buitentemperatuursensor


EXcon accessories TS

Voor het meten van de buitentemperatuur, wordt onder meer gebruikt in winkeloplossingen voor het regelen van de omleidingsluchtfunctie bij koeling. 

Buitentemperatuursensor
 Voeding  24V AC/DC
 Meetbereik  -40°C tot +70°C

Temperatuursensor voor retourwater


EXcon accessories TS


Temperatuursensor voor retourwater op HW-/HWR-verwarmingselementen en CW-koelbatterijen De temperatuursensor wordt op de retourwaterleiding gemonteerd.

TS-RETURN 
 Voeding  24V AC/DC
 Meetbereik  -50°C tot +70°C

Vochtigheids- en temperatuursensor met Modbus


Duct sensor


HDe HTH6204 is een vochtigheids- en temperatuursensor voor kanaalmontage. De sensor is beschikbaar in 3 uitvoeringen: HTH6202, HTH6203 en HTH6204. De mechanische uitvoering is hetzelfde voor alle drie, de Modbus-adressering is verschillend.

HTH6202/-6203/-6204
Forsyning  24V DC via Modbus
Meetbereik, temperatuur  -40°C tot +120°C
Meetbereik, vochtigheid 0 - 100 % RH
EXcon, overige toebehoren bij automatisch regelsysteem

EXcon, overige toebehoren bij automatisch regelsysteem

De volgende toebehoren kunnen worden besteld voor het automatische regelsysteem EXcon:


LON-module voor CTS-installatie

Via de LON-module kunnen de units worden aangesloten op een CTS-installatie die het LON-protocol ondersteunt. 


Rookdetector 


Rookdetector

De Unigard-rookmelder is speciaal ontwikkeld voor het registreren van rookgassen in ventilatiekanalen. De melder kan in de unit worden geplaatst of lager worden gemonteerd in het kanaal.

 

 Rookdetector  
 Voeding  24V AC/DC
 Meetbereik Optisch
 Meetbereik temperatuur  -10°C tot +55°C
 Beschermingsklasse IP54

Brandthermostaat

BT brandthermostaat

Voor uitschakeling van AHU bij brand. Keuze uit uitschakeling bij 50°C en 70°C.

Brandthermostaat   
Temperatuurbereik 50°C
70°C

Brandthermostaat (instelbaar)

De brandthermostaat is een temperatuurgestuurde elektrische schakelaar die men direct in een kanaal kan installeren. Hij is voorzien van een schakelcontact (NC/CO). De brandthermostaat wordt geleverd met dompelpijp.

BT40-70, instelbaar brandthermostaat

De thermostaat is voorzien van een spiraalvormige bimetaalsensor die aan het uiteinde van de sensorbuis is bevestigd. Als de luchttemperatuur de thermostaatwaarde (instelbaar 40-70°C) overschrijdt, schakelt het contact uit.

De aansluiting wordt handmatig geregeld via de reset-knop op de thermostaat en is pas mogelijk als de temperatuur gedaald is tot 15°C.

Technische gegevens
Uitschakeltemperatuur 40-70°C
Max. omgevingstemperatuur, sensor 125°C
Max. omgevingstemperatuur, thermostaathuis 80°C
Afmetingen H x B x L 55 x 156 x 167 mm
Sensorlengte 100 mm
Lengte dompelpijp 240 mm
Boring kanaal Ø20 mm
Beschermingsklasse IP65
Toelaatbare contactspanning/stroom 24 V/250 V AC
contact 11-12: 16 A/2,5 A
11-13 2 A/0,4 A

Alles over EXcon (automatisch regelsysteem voor de VEX4000) toevoegen:

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier