Boxventilator BESF180

Technische gegevens

Technische gegevens, BESF180-4-1EC

MODEL    BESF180-4-1EC
Ventilatorgegevens
Max. totaalrendement 48,5%
ECO Meetopstelling (A-D) D
Rendementseisen 49, N(2015)
ECO Mate van rendement in het optimale werkingspunt 69,3

Motor

Motor 

EC-motor met ingebouwde VSD
Optimaal werkingspunt:
Opgenomen vermogen
Luchtdebiet
Totaaldruk
Toerental

 
89 W
615 m3/u
253 Pa
1438 tpm

Nominaal toerental (N) 1440 tpm 
Elektrische voeding (U) 1x230 V ~ 50 Hz
Overbelastingsbeveiliging     Ingebouwd in de motorregeling

Max. opgenomen stroom* (I)

1,4 A
Max. opgenomen vermogen (P1)** 0,23 kW
Motorvermogen (P2)** 0,18 kW 

Andere gegevens
Gewicht 23 kg 

 

 

Uitgangspunten:

  • * I is de maximaal opgenomen stroom in het gehele regelgebied, of de vollaststroom als deze het grootst is
  • ** P1is het maximaal opgenomen vermogen van het elektriciteitsnet, waarbij P2het vermogen is dat op het typeplaatje van de motor staat.
  • Vermelde gegevens bij t = 20°C
  • Densiteit = 1,2 kg/m3
  • De waarden zijn gebaseerd op het gebruik van verloopstukken overeenkomstig OGSR.
  • Mediumtemperatuur: min. -12°C, max. +60°C
  • Omgevingstemperatuur: max. +40°C
  • Drukverhouding: < 1,11
  • Overige punten volgens EC327/2011 - zie de handleiding van het product
Capaciteitsdiagrammen

Capaciteitsdiagrammen, BESF180-4-1EC

 

BESF180-4-1EC kapacitetskurve


Geluidsgegevens

Geluidsgegevens, BESF180-4-1EC 

 

BESF180-4-1EC lydkurve

 


Kw[dB]
K[dB(A)]
I-IV 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k KWA KPa
Lw1 I 13 7 0 -6 -7 -9 -10 -13
II 12 9 4 -4 -8 -12 -15 -23
III 14 5 0 -5 -6 -9 -10 -15
IV 14 10 4 -4 -10 -15 -20 -33
Lw2 I 11 8 3 -1 -1 -6 -9 -14 3
II 13 9 6 0 -2 -9 -13 -20 3
III 12 6 2 -1 -2 -8 -10 -15 3
IV 14 10 5 0 -6 -12 -18 -30 2
Lw3 I -15 -22 -22 -28 -28 -31 -36 -37 -23 -37
II -11 -17 -16 -22 -21 -22 -29 -31 -16 -30
III -13 -22 -21 -28 -31 -30 -35 -35 -24 -37
IV -9 -15 -17 -20 -23 -21 -26 -25 -15 -29
Maatschets

Maatschets, BESF180-4-1EC 

 

BESF180 målskitse

Alles over Boxventilator BESF180 toevoegen:

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier