Boxventilator BESB250

Technische gegevens

Technische gegevens, BESB250-4-1EC

MODEL    BESB250-4-1EC
Ventilatorgegevens
Max. totaalrendement 68,4%
ECO Meetopstelling (A-D) D
Rendementseisen 64, N(2015)
ECO Mate van rendement in het optimale werkingspunt 96,8 

Motor

Motor 

EC-motor met ingebouwde VSD
Optimaal werkingspunt:
Opgenomen vermogen
Luchtdebiet
Totaaldruk
Toerental

 
164 W
1354 m3/u
298 Pa
1443 tpm

Nominaal toerental (N) 1400 tpm
Elektrische voeding (U) 1x230 V ~ 50 Hz
Overbelastingsbeveiliging     Ingebouwd in de motorregeling

Max. opgenomen stroom* (I)

1,2 A
Max. opgenomen vermogen (P1)** 0,17 kW
Motorvermogen (P2)** 0,18 kW 

Andere gegevens
Gewicht 52 kg 

 

Uitgangspunten:

  • * I is de maximaal opgenomen stroom in het gehele regelgebied, of de vollaststroom als deze het grootst is
  • ** P1is het maximaal opgenomen vermogen van het elektriciteitsnet, waarbij P2het vermogen is dat op het typeplaatje van de motor staat.
  • Vermelde gegevens bij t = 20°C
  • Densiteit = 1,2 kg/m3
  • Mediumtemperatuur: min. -12°C, max. +80°C
  • Omgevingstemperatuur: max. +40°C
  • Drukverhouding: < 1,11
  • Overige punten volgens EC327/2011 - zie de handleiding van het product
Capaciteitscurven

Capaciteitscurven, BESB250-4-1EC

 

BESB25041EC kapacitetskurve

 


Geluidsgegevens

BESB250, geluidsgegevens

 

BESB250 lydkurve

 

  KdB(A)   Kw(dB)
Hz KwA KPa 125 250 500 1K 2K 4K 8K
      I II I II
Lw1     8 11 6 3 -3 -11 -14 -22 -32
Lw2 2 5 10 8 5 -1 -5 -11 -19 -32
Lw3 -12 -10 -4 -12 -16 -13 -19 -20 -26 -33
LPa3   -20                  

Maatschets

Maatschets, BESB250

 

BESB25041EC målskitse

 

 

BESB250 Split-afmetingen

 

BESB250 split målskitse

Rookgasweerstand

BESB250

De BESB is bij normaal gebruik bestand tegen temperaturen van max. 80 °C.


Rookgasweerstand

 

BESB250 røggasmodstand

Alles over Boxventilator BESB250 toevoegen:

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier