VEX340H Compactunit

Algemeen

VEX340H Compactunit

Een luchtbehandelingsunit met tegenstroomwisselaar, hoog thermisch rendement en variabel regelbare EC-motoren, wat voor een zeer laag energieverbruik zorgt.

De VEX340H wordt aanbevolen voor woningventilatie. De gescheiden luchttrajecten elimineren het risico van geur- en vochtoverdracht via het ventilatiesysteem.

De VEX340H heeft afmetingen die het mogelijk maken om hem te vervoeren door een deuropening van 90 x 200 cm. 

RD12386

 
Het ontwerp resulteerde in een bijzonder flexibele unit die beschikbaar is in een LEFT- of RIGHT-uitvoering.

De unit is tevens leverbaar in een buitenshuisuitvoering. De unit heeft dan een dak dat bescherming biedt tegen weersinvloeden.

Bedrijfsomgeving

De VEX-units van EXHAUSTO zijn in het algemeen bestemd voor toepassing in comfortventilatie, d.w.z. voor gebruik in normale bedrijfsomstandigheden.

Als er behoefte is aan een ventilatieoplossing voor ruimten met een hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld wegens bevochtiging, adviseren wij de oplossing ter controle door te rekenen met behulp van een van onze berekeningsprogramma's. Als uit de berekening blijkt dat het risico bestaat van condensatie achter de warmtewisselaar, moet worden nagegaan of de gebruiksomstandigheden kunnen worden aangepast of dat verdere aanpassing van de unit vereist is om het condensaat af te kunnen voeren. Dit is primair van toepassing op de VEX100CF.

Neem voor advies hierover contact op met EXHAUSTO.

 
Unieke vorstbeveiliging

VEX340H Innovatieve detectie en regeling bij ijsvorming

Bij toepassing van tegenstroomwisselaars met een hoog rendement bestaat het risico van ijsvorming, vooral als de afgezogen lucht uit de ruimte (afvoerlucht) vochtig is. Als de afgezogen lucht zijn energie afgeeft (en dus afkoelt) condenseert het vocht en ontstaan waterdruppels die zich in de wisselaar afzetten.

Door het hoge rendement wordt het in de wisselaar plaatselijk erg koud en op sommige plaatsen bevriest het water tot ijs dat de luchtstroming kan blokkeren.

Om deze ijsvorming tegen te gaan en te waarborgen dat EXHAUSTO's tegenstroomwisselaars ook bij lage buitentemperaturen goed werken, hebben we een retourluchtsysteem ontwikkeld. Wanneer de tegenstroomwisselaar begint te bevriezen, leidt de VEX340 automatisch maximaal 30% van de reeds verwarmde toevoerlucht terug en mengt deze met de koude buitenlucht. De temperatuur van de buitenlucht wordt zo verhoogd en de vorming van ijs wordt verminderd.

Retourluchtprincipe

RD12483

 

Vorstbeveiligingsmethoden

RD12873

  Opmerking: Deze functie is alleen actief bij luchtregelmethoden 2 en 5.

 

Luchtregeling - Er zijn 7 verschillende luchtregelmethoden beschikbaar:

Luchtdebietregeling
2. Constant luchtdebiet

Constantdrukregeling van de afvoerlucht
3. Constantdrukregeling van de afvoerlucht met vast ingestelde toevoerlucht
5. Constantdrukregeling van de afvoerlucht met slave-regeling van de toevoerlucht

Constantdrukregeling van de toevoerlucht
4. Constantdrukregeling van de toevoerlucht met vast ingestelde afvoerlucht
6. Constantdrukregeling van de toevoerlucht met slave-regeling van de afvoerlucht

Constantdrukregeling van zowel de afvoerlucht als de toevoerlucht
7. Constantdrukregeling van zowel de afvoerlucht als de toevoerlucht.
8. Externe regeling van de ventilatorsnelheden

Constructie

VEX340H

De compactunit is geconstrueerd overeenkomstig de Duitse hygiënenorm VDI6022 die waarborgt dat de unit makkelijk te onderhouden is en dat er geen schimmels of andere bacteriën ontstaan, die afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit van de lucht. Meer informatie over certificaten vindt u verderop op de pagina.
 
 

Kasten


 
 
Kabinet_VEX200 

De kasten zijn gemaakt van Aluzink AZ185, klasse C4, volgens EN/ISO12944-2 en geïsoleerd met 50 mm mineraalwol. Dit zorgt voor een laag geluidsniveau in de omgeving en op de plaats van installatie.

Het paneelontwerp beperkt de vorming van koudebruggen in de unit tot een minimum.

  

Motorsecties

 
 

De motorsecties zijn met trillingsdempers gemonteerd, wat betekent dat er minder ruis en trillingen in de kanalen is en dat toepassing van flexibele verbindingen tussen de unit en het kanaalsysteem niet nodig is.

De motorsecties kunnen worden uitgetrokken om service en onderhoud te vergemakkelijken.

De motoren zijn van het type EC met een zeer hoog rendement en voldoen aan de eisen van de EcoDesign-richtlijn.

 


Waaier

 
 

EXstream performance

De unit is voorzien van de EXstream-waaier van EXHAUSTO, een van de beste waaiers op de markt wat betreft laag energieverbruik en geluidsniveau.AHUC - Mainboard

EXact2

De goed toegankelijke aansluitkast met ingebouwde werkschakelaar en automatische zekeringen zorgt voor eenvoudige toegang voor het maken van aansluitingen en afstellingen.
 

Panelfilter

 
 

De panelfilters kunnen eenvoudig worden vervangen en zijn beschikbaar in de filterklasse Grof 85% (M5) en ePM1 55% (F7) overeenkomstig EN779.

Filtergrootte: 716 x 836 x 96 mm.

 


Montageframe
 

 

VEX340 sokkel

De VEX340 wordt standaard geleverd op een montageframe met voeten.

 


 

Energie

VEX340H Energie-efficiënte ventilatie

Om het drukverlies zo laag mogelijk te houden, is er bij het ontwerpen van de unit alles aan gedaan om de lucht zo soepel mogelijk door de units te laten stromen.


Tegenstroomwisselaar 

 
 

De VEX340 heeft twee tegenstroomwisselaars van aluminium. Deze zijn dusdanig geconstrueerd dat de verhouding tussen warmteterugwinning en drukverlies optimaal is.
Dit betekent dat een zeer hoog thermisch rendement bij een laag energieverbruik gerealiseerd wordt.

- Rendement zonder condensatie: 80 - 85%
- Rendement met condensatie tot 94%
- Gewicht:2 st. à 22 kgEC-motoren

 
 
EC-motor_MC

Door de technologisch hoogstaande EC-motoren te combineren met de motorcontroller van EXHAUSTO wordt een zeer laag energieverbruik gerealiseerd en met de EXstream-waaier wordt bovendien een grote capaciteit gerealiseerd.     

 

Energielabel

 
 
energilabel
Met behulp van onze berekeningsprogramma's is het mogelijk om een energielabel aan te maken, waaruit de energieklasse van de unit onder de gedefinieerde gebruiksomstandigheden blijkt.

Geluidsniveau

Geluidsniveau, VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370

De VEX-units VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370 zijn extreem geluidsarm, met een aanzienlijk lager geluidsniveau dan overeenkomstige producten op de markt.

Zie voor het berekenen van de feitelijke capaciteitsgegevens onze productselectieprogramma's..

Certificaten

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO hecht veel belang aan het verstrekken van correcte gegevens. Daarom laten we de door ons verstrekte gegevens bij voorkeur door derden meten en controleren.

Eurovent-certificaat

De gegevens die voor de VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-units worden vermeld, zijn alle gemeten waarden.

De units zijn grondig getest in onze ontwikkelingsafdeling, waar alle gegevens over capaciteit, rendement en geluid worden verkregen via tests in werkelijke situaties.

Om de geldigheid van de vermelde gegevens te documenteren, is EXHAUSTO gecertificeerd volgens Eurovent. 

  Volgens Eurovent-test en -goedkeuring overeenkomstig EN1886 en EN13053 voldoen EXHAUSTO's VEX-units aan de volgende eisen/klassen:
Stijfheid van de unit:
D2(M)
  Dichtheid bij -400 Pa: L1 (M)
  Dichtheid bij +700 Pa:
L1 (M)
  Lekkage filterbypass: 
F9
  Isolatieklasse: 
T2 (M), U1≤1,0
  Koudebrugklasse: TB3 (M)

Dit houdt in dat derden controleren of de gegevens die berekend zijn met onze berekeningsprogramma's in overeenstemming zijn met het feitelijke rendement dat de unit levert. Dit wordt gecontroleerd doordat Eurovent een willekeurige unit uitkiest die bij Eurovent wordt beproefd. Als de testresultaten kloppen met de door ons aangegeven data, mogen wij het certificaat behouden. Dit is voor de klant een garantie dat de gegevens geldig zijn. 

VDI 6022 - Duitse hygiënenorm

EXHAUSTO ontwerpt en bouwt zijn units volgens de Duitse hygiënenorm VDI 6022.

VDI eist
Dat de unit dusdanig ontworpen is, dat hij makkelijk kan worden gereinigd. Er mogen geen plaatsen zijn die niet toegankelijk zijn voor reiniging, en holtes waar je niet bij kunt komen, moeten afgedicht worden. Platen moeten worden afgebraamd zodat de randen niet scherp zijn en hoeken moeten afgerond zijn zodat men tijdens het reinigen niet gewond raakt.

  Bovendien moet de condensbak een verloop naar de afvoer hebben, zodat er geen water in de unit kan staan. Het is belangrijk dat de condensafvoer het afvoersysteem afsluit met een waterslot.

Van niet-metallische materialen, zoals pakkingen, filters e.d., moet getest zijn of ze de groei van bacteriën en schimmelsporen niet bevorderen.

 
Dit betekent dat units die geconstrueerd zijn volgens VDI 6022 hygiënischer én makkelijker te onderhouden zijn.


Ecodesign

EcoDesign (ErP)

EU-eisen wat betreft documentatie, energieverbruik en markering voor ventilatie-installaties

 

 

Algemene informatie

We hebben een samenvatting samengesteld van de EcoDesign-richtlijnen. Lees meer over EcoDesign onder Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

U vindt een link naar de EcoDesign-gegevens voor de specifieke VEX-grootte onder het product en onder Downloaden, waar we de EcoDesign-gegevens hebben ondergebracht onder de EU-/ECO-verklaringen.

Opgelet:

Denk eraan dat de waarden in de verklaringen berekend zijn voor een specifiek werkingspunt.

Zie voor andere werkingspunten onze selectieprogramma's , waar u kunt nagaan of de gewenste unit voldoet aan de eisen van uw werkingspunt en u ook de bijbehorende EcoDesign-gegevens kunt vinden.


Koel- en verwarmingsbatterijen

VEX340H

De volgende koel- en verwarmingselementen zijn beschikbaar voor de VEX340H:


Waterverwarmingselementen - HW

Niet geïsoleerd extern waterverwarmingselement. Een flexibele oplossing waarbij het verwarmingselement geïnstalleerd kan worden op een plaats met een goede warmwatertoevoer. Dit wil zeggen dat het element bijvoorbeeld binnenshuis en de unit buitenshuis geïnstalleerd kunnen worden.

Meer informatie over het verwarmingselement vindt u onder koel- en verwarmingselementen.


Elektrische verwarmingselementen - HE 

 
HCE rundekanaler VEX340 150 100 Niet geïsoleerd, extern elektrisch verwarmingselement. Een flexibele oplossing waarbij het elektrische verwarmingselement op de meest geschikte plaats geïnstalleerd kan worden. Dit wil zeggen dat het element bijvoorbeeld binnenshuis en de eigenlijke unit buitenshuis geïnstalleerd kunnen worden.

 
Meer informatie over het verwarmingselement vindt u onder koel- en verwarmingselementen.


Koelelement (water) - CW 

 
CCW firkantet studs Koelelement (water) - beschikbaar met en zonder isolatie. Kan overal in het ventilatiesysteem geplaatst worden.

 
Meer informatie over het koelelement vindt u onder koel- en verwarmingselementen
.


Koelelement/verwarmingselement - DX

 
DX cooling 150100 Niet geïsoleerd extern element dat als verdamper (koelelement) en als condensator (verwarmingselement) toegepast kan worden.

Meer informatie over DX-elementen vindt u onder koel- en verwarmingselementen.

SPLIT-versie

De VEX340H is op bestelling leverbaar in een SPLIT-versie

Bij sommige projecten kunnen de plaatselijke omstandigheden het interne transport van de unit moeilijk of onmogelijk maken. De VEX340H is daarom op bestelling leverbaar in een SPLIT-versie Dit betekent dat de unit zoals gebruikelijk in de fabriek wordt gebouwd en getest, alleen zonder verbindingen. De unit kan daarom eenvoudig op de plaats van installatie worden gescheiden, in afzonderlijke delen naar binnen worden gebracht, geassembleerd, samengevoegd en in bedrijf worden gesteld.

De onderstaande tabel toont de afmetingen van de grootste individuele sectie (tegenstroomwisselaar) en het grootste kastgedeelte, zodat u gemakkelijk kunt beoordelen of de beschikbare ruimte voldoende is voor intern transport.

Onderdeel Afmetingen VEX340H
Tegenstroomwisselaar Hoogte x lengte x diepte (mm) 755 x 540 x 500
Gewicht (kg)
 22
Grootste kastgedeelte Hoogte x breedte x diepte (mm) 1765 x 890 x 290
Motorsectie Gewicht (kg)  2 x 17 


Toebehoren

VEX340H

Voor de VEX340 zijn vele toebehoren beschikbaar


Afsluitklep - LS

 
LS runde kanaler 150 100 Afsluitkleppen zijn beschikbaar met of zonder veerteruggang, voor installatie binnen of buiten.
 

Plaatsing buitenshuis 

 
VEX340OD 150 100

De kast is met 50 mm mineraalwol geïsoleerd.

Bij plaatsing buitenshuis wordt de unit geleverd met dakconstructie die het mogelijk maakt om de kabels onder het dak aan weerszijden naar buiten te trekken en de aan achterzijde van de unit.

Voor units die buitenshuis geïnstalleerd worden , adviseren we een extra bevestiging, zoals beschreven in de handleiding Outdoor.Waterslot

EXHAUSTO biedt ook een waterslot voor de condensafvoer van de unit in de afmeting DN32.

SIPHONUP (onderdruk) voor aansluiting op de condensafvoer van de unit.
SIPHONOP (overdruk) voor aansluiting op eventueel aanwezig koelelement in het toevoerluchtkanaal.

De SIPHONHE02-hittedraad kan worden aangeschaft om het waterslot en de waterleiding roestvrij te houden. Deze is gemonteerd in een thermostaat die voor een laag stroomverbruik zorgt.

Alles over VEX340H Compactunit toevoegen:

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Teaser ecodesign

De Ecodesign-richtlijn

De VEX-units en ventilatoren van EXHAUSTO voldoen aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn

Les hier meer over Ecodesign