VEX330H, Automatisch regelsysteem EXact2

Algemeen

Automatisch regelsysteem EXact2

Achter de eenvoudige bediening zorgt de geavanceerde automatische regeltechniek EXact2 voor optimale bedrijfsomstandigheden. De automatische regeling kan eenvoudig worden aangepast aan het dagelijkse ritme van de plaats van gebruik, bijvoorbeeld school, kantoor of woning.

Kenmerken van het automatische regelsysteem EXact2

- Eenvoudige bediening
- 3 gebruikersniveaus, waarvan 2 met toegangscode (monteur en specialist)
- Meerdere binnenklimaatniveaus waar de ventilatie, o.a. via een ingebouwde weekklok, aan de actuele behoefte aangepast kan worden.
- Zie andere speciale functies in het functieoverzicht

Bediening van het automatische regelsysteem EXact2

De EXact2-regeltechniek kan worden bediend vanaf een bedieningspaneel (zie sectie "HMI bedieningspaneel" hieronder), BMS of webserver over een netwerk of via WAP (Wireless Access Point).

WAP (Wireless Access Point)

WAP is een kleine wifi-router die in het in het automatische regelsysteem in de unit is geïnstalleerd. Hiermee kan de webserver draadloos worden benaderd via pc, smartphone of tablet, voor een snelle en eenvoudige configuratie van de unit via mobiele platforms.

HMI-bedieningspaneel

EXact2

HMI2-350-TOUCH bedieningspaneel

Het bedieningspaneel is een aanraakscherm dat toegang geeft tot de algemene, alledaagse bedieningsinterface.

Technici en specialisten hebben toegang tot de meer geavanceerde menu's en parameters via een toegangscode van 4 cijfers.


Gebruikersinterface

HMI-for-EXact2-automatik

Het gebruikersmenu is de dagelijkse interface die met duidelijke symbolen informatie verstrekt over de status van de installatie en tevens de mogelijkheid biedt om het temperatuur- en ventilatieniveau tijdelijk te wijzigen.

Alarmmeldingen worden op het display weergegeven met een kloksymbool. Hiervandaan kan men verder drukken en informatie over het desbetreffende alarm weergeven.

De behoefte aan handleidingen en advies is minimaal vanwege de bijzonder informatieve hulpteksten in geel. De hulpteksten zijn beschikbaar op monteurs- en specialistniveau.

Voor de bediening van VEX-units met EXact2-regeltechniek – met aanraakscherm en beknopte hulpteksten die de functies onder de afzonderlijke menu's uitleggen.


 

Iconen op het display

Met behulp van grafische elementen hebben we de op het display getoonde informatie meer overzichtelijk gemaakt.

menu-ikon-til-HMI2-350Touch

Menu
Druk om het menu te zien

 
Temperatuur-/ventilatieniveau
Het temperatuur- en ventilatieniveau kan snel en eenvoudig tijdelijk gewijzigd worden. De instelpunten worden in het display getoond samen met duidelijke symbolen.
   
alarm og advarsel Alarm/waarschuwing
Het automatische regelsysteem EXact2 waarschuwt bij storingen door weergave van een waarschuwingssymbool. Als de storing ernstiger is, verschijnt de alarmklok in het display.
   
EXact ekstern stop Externe stop
Als de ventilatie-installatie is gestopt met de optionele externe start/stop, wordt dit symbool op het display getoond.
   
Afisning Ontdooiin
Wanneer de ingebouwde ontdooifunctie in werking is, wordt het vorstsymbool op het display weergegeven.
   
EXact manuel Handmatige bediening
Het automatische regelsysteem EXact2 kan ook handmatig worden bediend, wat dan op het display wordt weergegeven met een 'handsymbool'.
 
Ugeplan tom Weekschema
Als de regeling is ingesteld op werking met geactiveerd weekschema, wordt het 'kloksymbool' op het display getoond.
part of weekplan lewels
 
EXact overstyring Overname van regeling
Na wijziging van het instelpunt voor het temperatuur- en ventilatieniveau verschijnt een 'overnamesymbool' totdat deze functie bij de volgende wisseling in het weekschema ophoudt.
 
BMS BMS
BWerking geregeld door BMS.
 
AUX AUX
Extern geregelde werking.
 
EXact sommer vinter Zomertijd/wintertijd
Het automatische regelsysteem EXact2 wisselt automatisch tussen zomer- en wintertijd. Het symbool toont de huidige instelling.
 
Fire-exact2-ikon
Fire
Een of meer brandthermostaten/rookdetectoren geactiveerd.
 
Service Service
Servicedisplay aangesloten.
 
Communicatie Communicatie
Ontbrekende communicatie externe BUS of communicatie tussen VEX en HMI is verbroken.
Externe communicatie

Webserver

Het automatische regelsysteem EXact2 wordt standaard zonder webserver geleverd. Bij aanschaf van een webserver beschikt u over de volgende mogelijkheden:

 1. U kunt een plaatselijke pc aansluiten op de unit voor bewaking en setup.
 2. De unit wordt op een lokaal netwerk (LAN) aangesloten en is met een pc binnen hetzelfde netwerk bereikbaar.
 3. De unit wordt op internet aangesloten en is met externe pc's bereikbaar.

Voor alle mogelijkheden geldt dat er geen eisen aan de pc worden gesteld (behalve een browser). De webserver is beveiligd met een toegangscode.

De gebruikersinterface van de webserver is op dezelfde logische manier opgebouwd als de menu’s in het bedieningspaneel. Dankzij de uniformiteit is het systeem eenvoudig in gebruik. Het overzicht is vooraf geconfigureerd en klaar voor het bewaken van de ventilatie-unit. De webserver kan o.a. e-mails versturen bij alarm, waarden loggen etc.

Op een CTS installatie aansluiten

De webserver kan standaard communiceren via Modbus RTU RS485, BACnet MSTP of BACnet IP. Een CTS-installatie die een van deze communicatiemogelijkheden gebruikt, kan dus eenvoudig met de unit verbonden worden.

webserver illustration

 

Converteren naar andere protocollen

Via de webserver kunnen de units via en converter (gateway) worden verbonden met een CTS-installatie met andere protocollen. De converter is een extra optie met de volgende mogelijkheden:

1.    MLON - Module voor converteren naar LON2
2.    MTCP - Module voor converteren naar Modbus TCP/IP

LON illustration

 

Ontdek de mogelijkheden van het automatische regelsysteem EXact2 online

Het automatische regelsysteem EXact2 kan online worden uitgeprobeerd op een VEX340-unit die bij EXHAUSTO in het Deense Langeskov staat.

Deze unit is vrijstaand opgesteld en heeft geen kanaalaansluitingen.

Het regelsysteem is toegankelijk op het adres http://exact.exhausto.dk:8340/

Monteurs gebruiken voor toegang tot de installatie:

Gebruikersnaam: VEX340
Toegangscode: 1111 (4 maal één)

NB! Er kan maar één persoon tegelijk ingelogd zijn.

Overzicht van de functies van de unit

VEX330H

Functie / component Beschrijving +Standaard
-Toebehoren
 
Filterbewaking - timer Filterbewaking op basis van tijd. Het aantal bedrijfsdagen tot aan de gewenste filtervanging kan worden ingesteld.
Filterbewaking - druk (MPTF) Druksensoren voor het bewaken van drukdaling over filters - alarm bij grotere drukdaling dan de ingestelde waarde en 'Early Warnings'  -
Bypass Bij modulerende bypass van de afvoerlucht wordt de warmteterugwinning beperkt en kan de gewenste temperatuur van de toevoerlucht in de zomer en herfst gehandhaafd worden.
Temperatuursensoren
1) In de afvoerluchtaansluiting voor het meten/regelen van de ruimtetemperatuur +
2) In de afblaasaansluiting voor het meten van de afblaastemperatuur +
3) In de buitenluchtaansluiting voor compensatie van de buitenluchttemperatuur en nachtkoeling +
4) In de toevoerluchtaansluiting voor het meten/regelen van toevoerluchttemperatuur +
5) Temperatuursensor kanaal -
6) Kamertemperatuursensor -
Oververhittingszekering Bij gevaar van oververhitting van motoren en motorregelaars wordt de installatie uitgeschakeld - handmatige reset +
Brandalarm Brandthermostaten (40/50/70°C), rookdetectoren en andere brandmeldingcontacten kunnen worden aangesloten. De werking van de unit bij een geactiveerd brandalarm is instelbaar. -
Afsluiter - buitenlucht
(vereist bij waterverwarmingselement)
In het buitenluchtkanaal gemonteerde klep die sluit als de installatie stopt. Is verkrijgbaar met veerteruggangmotor -
(+)
Afsluitklep - afblaas In het afblaaskanaal gemonteerde klep die sluit als de installatie stopt, is verkrijgbaar met veerteruggangmotor -
Temperatuurregeling
Regeling van de toevoerluchttemperatuur +
Regeling van de ruimtetemperatuur +

 

 

Functie / component Beschrijving +Standaard
-Toebehoren
Compensatiefuncties
Compensatie op de buitenluchttemperatuur +
Verlaging luchtdebiet +
Compensatie van het luchtdebiet op de buitenlucht +
Zomercompensatie +
CO2-compensatie +
Vochtcompensatie +
Nachtkoeling De installatie kan worden ingesteld om 's nachts te starten, om het gebouw te koelen +
Bedieningspaneel Paneel voor bediening op gebruikers-, monteurs- en specialistniveau +
Weekklok Voor het instellen van de gewenste tijdstippen om van binnenklimaatniveau te wisselen +
Webserver Webserver met mogelijkheid voor regelen en bewaken -
Modbus RTU RS485, BACnet MSTP, BACnet IP  
Buscommunicatie
(webserver vereist)
Modbus TCP/IP -
LONWORKS -
Koudeterugwinning Koudeterugwinning naar behoefte +
Vorstbeveiliging - Tice Temperatuurgebaseerde automatische functie voor vorstbeveiliging van tegenstroomwisselaar +
Vorstbeveiliging - Druk (DEP) Drukgebaseerde automatische en energiezuinige functie voor vorstbeveiliging van tegenstroomwisselaar (vereist toebehoren: AFC) -
Constantdrukregeling Zowel mogelijk aan de afvoerlucht- als aan de toevoerluchtzijde -
Bewegingssensor (PIR) Voor automatische regeling van de binnenklimaatniveaus -
Luchtdebietmeting (AFC) Het luchtdebiet wordt via het bedieningspaneel/de webserver aangegeven
AFC is noodzakelijk voor de volgende luchtregelmethoden:
2. Constant luchtdebiet
3. Constante drukregeling van de afvoerlucht met vast ingestelde toevoerlucht
4. Constante drukregeling van de toevoerlucht met vast ingestelde afvoerlucht
5. Met constante druk gereguleerde luchtuitvoer met afhankelijk gestuurde luchttoevoer
6. Constante drukregeling van de toevoerlucht met afhankelijke afvoerlucht
-
Binnenklimaatniveaus
Kloksturing (comfort, stand-by, economy, off) +
Handbediening +
Alarmlog Toont de laatste 100 alarmen +
Alarmrelais Relais voor extern alarm (potentiaalvrij) +
Overzicht van de functies, verwarmingselementen

EXact2

HCW - Externe warmwaterbatterij

Functie / component Beschrijving
Temperatuursensoren 1) In het toevoerluchtkanaal voor meten/regelen van de toevoerluchttemperatuur
2) Op de retourleiding vanaf het waterverwarmingselement om het verwarmingselement warm te houden en tegen bevriezing te beschermen
3) Voor beveiliging tegen bevriezing van externe leidingen voor het verwarmingselement (optie)
4) Temperatuursensor op de toevoerleidingen naar het waterverwarmingselement
Modulerende motorklep Klep die de watertoevoer naar het verwarmingselement variabel en afhankelijk van de warmtevraag regelt
Circulatiepompsturing

1) Regeling van de circulatiepomp voor het waterverwarmingselement
2) Warmhoudfunctie (houdt het verwarmingselement vorstvrij)
3) ingebouwde regeling voor het bedienen van de circulatiepomp tijdens perioden zonder warmtevraag

 

HCE - Extern elektrisch verwarmingselement

Functie / component Beschrijving
Temperatuursensoren 3) In het toevoerluchtkanaal voor het meten/regelen van de toevoerluchttemperatuur
Oververhittingszekering

1) De TSA70 zit op de printplaat. Hij wordt geactiveerd bij 70°C en heeft een handmatige reset op het HMI-paneel
2) De TSA80 zit in de luchtstroom, wordt geactiveerd bij 80°C en heeft een automatische reset
3) De TSA90 zit in de luchtstroom, wordt geactiveerd bij 90°C en heeft een handmatige reset op het HMI-paneel


MXHP - Module voor het regelen van koel-/warmtepompunit 

Functie / component
Beschrijving
Temperatuursensoren
In het toevoerluchtkanaal voor het registreren van de toevoerluchttemperatuur
Regeling

Regeling van externe koel-/warmtepompunit via

 • start/stopsignaal
 • registreren van kou of warmte
 • vraaggestuurde regeling 0-10 V (10 - 0 V))

Overzicht van de functies, koeling

EXact2

CCW - Extern koudwaterelement

Functie / component Beschrijving
Temperatuursensoren
1) In het toevoerluchtkanaal voor het meten van de toevoerluchttemperatuur
2) In de toevoerleiding naar het koudwaterelement
Modulerende motorklep Klep die de watertoevoer naar het koelelement traploos en naar behoefte aan koeling regelt
Circulatiepompsturing
1) Regeling van de circulatiepomp voor het koudwaterelement
2) Ingebouwde regeling voor het bedienen van de circulatiepomp in perioden zonder koelingvraag 

MXCU - Module voor het regelen van externe koelunit

Functie / component Beschrijving
Temperatuursensoren
In het toevoerluchtkanaal voor het registreren van de toevoerluchttemperatuur
Regeling

Regeling van externe koelunit via

 • start/stopsignaal
 • vraaggestuurde regeling 0-10 V (10 - 0 V))


MXHP - Module voor het regelen van koel-/warmtepompunit 

Functie / component
Beschrijving
Temperatuursensoren
In het toevoerluchtkanaal voor het registreren van de toevoerluchttemperatuur
Regeling

Regeling van externe koel-/warmtepompunit via

 • start/stopsignaal
 • registreren van kou of warmte
 • vraaggestuurde regeling 0-10 V (10 - 0 V))

Principeschets

VEX330H

De principeschets toont de componenten die in de luchtbehandelingsunit VEX330H opgenomen kunnen worden.

RD13165

Met EXact2 kan de HCW ofwel rechtstreeks worden aangesloten op de hoofdprintplaat ofwel via de MHCW-module, zoals hier is weergegeven. Als de afstand tussen unit en HCW kleiner is dan 10 m kan de aansluiting rechtstreeks op de hoofdprintplaat geregeld worden.


 

Standaardcomponenten en componenten van toebehoren

De VEX330H wordt geleverd met een aantal componenten die in de unit gemonteerd zijn of voor installatie in het kanaalsysteem en in de verblijfsruimte. In onderstaande tabel vindt u de standaardcomponenten en optionele componenten voor de VEX330H. Toebehoren moet afzonderlijk besteld worden.

Afkorting Aanduiding + = standaard
- = toebehoren
BP1 Klep, bypass +
BP2 Klep, bypass +
BT40-70 Brandthermostaat, traploze instelling
-
MC1 Motorregeling 1 (afvoerlucht) +
MC2 Motorregeling 2 (aanvoerlucht) +
HMI-paneel Bedieningspaneel +
LS Afsluitklep, afblaas -
LS Afsluiter, buitenlucht
(vereiste en onderdeel van de leverantie van warmwaterelement)
-
(+)
LSR Afsluitklep, afblaas/buitenlucht (terugverend) -
M1 Ventilatormotor 1 +
M2 Ventilatormotor 2 +
MCCW Koudwaterelement (Cooling Coil Water), automatische regeling -
MHCE Elektrisch verwarmingselement (Heating Coil Electric), regeling -
MHCW Warmwaterbatterij (Heating Coil Water), regeling -
MIO-CO2-DUCT CO2-sensor, kanaal -
MIO-CO2-ROOM CO2-sensor, ruimte -
MIO-PIR PIR-sensor -
MIO-RH-ROOM Vochtsensor (RH) -
MIO-TS-DUCT Temperatuursensor, retourluchtkanaal (extern) -
MIO-TS-ROOM Temperatuursensor, ruimte -
MPT-DUCT Druksensor voor het regelen van constante druk -
MPT1, P1, AFC Luchtdebietregeling, afvoerlucht -
MPT1, P2, AFC Filterbewaking, afvoerlucht -
MPT2, P1, MPTF Luchtdebietregeling, toevoerlucht -
MPT2, P2, MPTF Filterbewaking, buitenlucht -
MPT3, P1, DEP IJsdetectie -
MVM Afsluitklep, warmwaterbatterij (HCW) -
MXHP Module om een externe koel-/warmtepompunit aan te sturen 
MXCU  Module om een externe koelunit aan te sturen 
ZOEMERALARM Alarmrelais +
TE11 Temperatuursensor, afvoerlucht - aansluiting 1,1 +
TE12 Temperatuursensor, afblaaslucht - aansluiting 1,2 +
TE21 Temperatuursensor, buitenlucht - aansluiting 2,1 +
TE22 Temperatuursensor, toevoerlucht - aansluiting 2,2 +
TE-RPT Temperatuursensor, retourkanaal van warmwaterbatterij (HCW) +
TE-SPT Temperatuursensor, toevoer +
TS-RPT-X Temperatuursensor, retour, externe kanalen (HCW) -
TSA 70/80/90 Oververhittingsthermostaat, resp. 70, 80 en 90°C -
Bekabeling

VEX330H

De installateur is ervoor verantwoordelijk dat de bekabeling voldoet aan de geldende regelgeving en voorschriften.

Maximale kortsluitstroom en zekering:
Maximale kortsluitstroom (lcu) volgens EN60947.2 is 10 kA
De maximale zekering (VEX) is 13 A gG/gL.
De maximale zekering (HE04) is 16 A gG/gL.
De maximale zekering (HE08) is 16 A gG/gL.

Compensatieschakelingen
Tussen de VEX en toebehoren van het type HCE (elektrische naverwarming) moeten compensatieschakelingen worden aangebracht.

Installatie van aardlekschakelaars
Wanneer er aardlekschakelaars in de installatie worden opgenomen, moeten deze aan de volgende eisen voldoen:

a) PFI-schakelaar type A vlg. EN61008, die de stroom verbreekt wanneer er een foutstroom met DC-inhoud (pulserende gelijkstroom) geregistreerd wordt.

b) De uitschakelingstijd moet maximaal 0,3 sec. zijn.

Er kunnen lekstromen tot 100 mA voorkomen

Bedradingsschema - toebehoren

Aansluitkast

RD13082

Afkorting Aanduiding
ALARM Alarmrelais
BT40-70 Brandthermostaat, traploze instelling
HMI-paneel Bedieningspaneel
LS Afsluitklep, afblaas
LS Afsluiter, buitenlucht(vereist en deel van de leverantie bij warmwaterbatterij) 
LSR Afsluitklep, afblaas/buitenlucht (terugverend)
MCCW Koudwaterelement (Cooling Coil Water), automatische regeling
MHCE Elektrisch verwarmingselement (Heating Coil Electric), regeling
MHCW Warmwaterbatterij (Heating Coil Water), regeling
MIO-CO2 CO2-sensor
MIO-PIR PIR-sensor
MIO-RH Vochtsensor (RH)
MIO-TS Temperatuursensor
MPT-DUCT Druksensor voor het regelen van constante druk
MXHP  Module om een externe koel-/warmtepompunit aan te sturen 
MXCU Module om een externe koelunit aan te sturen
Rookdetector Rookdetector
Bedradingsschema's - elementen

VEX330H

 

Met externe naverwarmer - Water (HCW) / koudwaterelement (CCW)

RD13083

Afmetingen Spanning (V) Stroomverbruik (A)
(max. fasestroom)
VEX330H1 1 x 230 V + N + PE 3,1
VEX330H2 1 x 230 V + N + PE 5,3

Met externe naverwarmer - Elektrisch (HCE)

RD13084

Afmetingen Spanning (V) Stroomverbruik (A)
(max. fasestroom)
VEX330H1 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz 3,1
VEX330H2 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz 5,3

 

 
Afmetingen Rendement (kW) Spanning (V) Stroomverbruik (A)
(max. fasestroom)
HE31504BUE 3,9 3 x 400 V + PE ∼ 50 Hz 5,7
HE31508BUE 7,8 3 x 400 V + PE ∼ 50 Hz 11,3
Technische gegevens

EXact2

AHUC-HOOFDPRINTPLAAT
2 x LS (afsluitklep, afblaaslucht/buitenlucht) Voeding 24 V DC 
ON/OFF 24 V DC
Max. stroomverbruik 0,3 A
FIRE (brandthermostaat/rookdetector) Max. 4 A afschakelstroom
START/STOP Digitale input
ALARM Wisselrelais, max. 8 A @ 30 V DC of 250 V AC weerstandsbelasting

 

MHCW (Regeling voor naverwarmer, water)
MCCW (Regeling voor koudwaterbatterij)
MXCU (Regeling voor externe koelunit)
Communicatie Modbus RTU RS-485
Voeding MVM (motorklep) 24 V AC
Regelsignaal MVM (motorklep) 0-10 V DC (of 10-0 V)
Relaiscontact voor circulatiepomp 250 V, max. 5 A cos φ 0,97

 

MHCE (Regeling voor naverwarmer, stroom)
Communicatie Modbus RTU RS-485
Aantal vermogensstappen Tot 4
Modulerende vermogensstappen 1 stap
Voedingsspanning 3 x 400 V + N + PE

 

Voor andere regeltechniek

VEX330H

Kies uw eigen oplossing!

De VEX330H is tevens beschikbaar voor andere regeltechniek. Dit maakt het mogelijk de unit in regelsystemen van andere leveranciers te integreren. De oplossing is geoptimaliseerd voor eenvoudige en snelle integratie ter plekke.

De VEX330H- oplossing zonder automatische regeltechniek wordt gekenmerkt door:

 • Luchtbehandelingsunit met tegenstroomwisselaar
 • Compactunit
 • Horizontale uitvoer
 • Ingebouwde dubbele bypass met 24 V-motor
 • Vrijblazende B-waaier
 • Filterklasse Grof 85% (M5) of ePM1 55% (F7)
 • EC-motoren, klasse IE5
 • EC-motorregeling 0 - 10 V (MC)
 • Luchtdebietmeetpunten op de ventilatoren (worden exclusief slangen geleverd)
 • Kabels voor MC en bypassklep lopen naar klemmenstrook

Toebehoren

 • Extern waterverwarmingselement (HCW)
 • Extern elektrisch verwarmingselement (HCE)
 • Extern koel-/verwarmingselement (DX)

 

Alles over VEX330H, Automatisch regelsysteem EXact2 toevoegen:

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier