VEX330H1

Technische gegevens

VEX330H1

Unitgegevens:
Min. luchtdebiet 120 m³/h
Max. luchtdebiet 900 m³/h
Opgenomen vermogen 0,6 kW
Stroomvoorziening 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasestroom 3,1 A
Gewicht bedrijfsklare unit 153 kg (zonder afneembaar paneel = 143 kg)
Mediumtemperatuur (lucht) -40°C ....+40°C
Omgevingstemperatuur (in bedrijf) -30°C ....+50°C

 

Bij temperaturen lager dan -25 ˚C (en montage buiten) adviseren wij een thermostaatgestuurd verwarmingselement in het kastje van het automatische regelsysteem te gebruiken.

 

Ventilatorgegevens  
Max. totaal rendement (A-D) 60,1%
ECO Meetopstelling (A-D) A
Rendementseisen 62N (2015)
ECO Mate van rendement in het optimale werkingspunt 78,7 N

 
Motorgegevens (optimaal werkingspunt)
EC-motor Met motor-controller
Opgenomen vermogen 0,17 kW
Luchtdebiet 1.005 m3/h
Totaaldruk 322 Pa
Tpm in optimaal werkingspunt 2.555

 

Uitgangspunten:
- Densiteit = 1,2 kg/m3
- Drukverhouding < 1,11
- Overige punten vergeleken EC327/2011 (zie de handleiding van het product)


Capaciteitscurven

Capaciteitscurven, VEX330H1 

 

VEX330H1 kapacitetskurve

Capaciteitscurve met Grof 85% filter (M5)
SFP-curve
Werklijnen
A: Drukverliestoeslag met ePM1 55% filter (F7)
B: Drukverliestoeslag voor verwarmings-/koelelement

 

Zie voor het berekenen van capaciteitsgegevens de productselectieprogramma's EXselectPRO.

 

Het totale energieverbruik is gelijkmatig verdeeld over de afvoerlucht- en toevoerluchtventilatoren.

Opgenomen vermogen voor de VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv(m3/s).

Thermisch rendement

Thermisch rendement, VEX330H1

Het thermisch rendement en in mindere mate de SFP/SEL-waarden voor een specifieke unit zijn nauw verbonden met de warmtewisselaar zelf en zijn afhankelijk van het merk. Aangezien de leverancier van tijd tot tijd kan wisselen, kunnen er kleine wijzigingen in de technische gegevens zijn. Daarom wordt het altijd aanbevolen om een berekening uit te voeren voor het betreffende project in ons berekeningsprogramma EXselectPRO.

VEX330H temperaturvirkningsgrad
De curve is maatgevend, maar het wordt aanbevolen om een berekening uit te voeren met het berekeningsprogramma EXselectPRO voor het specifieke project

stiplet streg
Rendement met condensatie:
Afvoerlucht = 20°C/55 RH
Buitenlucht = -10°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Rendement zonder condensatie met onbalans:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH
Buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht  = 0,8
fed streg Rendement zonder condensatie volgens EN308:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH
Buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht  = 1,0

Berekening

Het thermisch rendement voor de VEX-units wordt weergegeven bij verschillende volumestromingen, berekend als:


t2,1 = Temperatuur van buitenlucht (frisse lucht)
t2,2 = Temperatuur van toevoerlucht
t1,1 = Temperatuur van afvoerlucht
Geluidsgegevens

Geluidsgegevens, VEX330H1

VEX330H-1 LWA1- Aanzuigzijde

VEX330H1 lydkurve sugeside

 

VEX330H-1 LWA2- Drukzijde

VEX330H1 lydkurve trykside

 

VEX330H-1 LWA3- Omgeving

VEX330H1 lydkurve omgivelser

 

Geluidsdrukniveau
Aanzuigzijde (buitenlucht/afvoerlucht):
LW1= LWA1+ KW
LWA1aflezen

Geluidsdrukniveau
Drukzijde (toevoerlucht/afblaaslucht):
LW2= LWA2+ KW
LWA2aflezen

Geluidsdrukniveau
Omgeving:
LW3= LWA3+ KW
LWA3aflezen

Geluidsdrukniveau op 1 m afstand
Omgeving:
LPa3= LWA3+ KPa
LWA3aflezen

 

KW(dB) KPA
dB(A)Hz Bereiken 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 9 6 6 -5 -9 -13 -26 -33
II 9 12 3 -7 -11 -17 -32 -34
LW2 I 2 -1 -1 -6 -6 -5 -16 -16
II 6 6 -2 -4 -4 -7 -22 -27
LW3 I 10 15 1 -14 -18 -21 -22 -22 -15
II 12 15 3 -11 -17 -18 -19 -15 -15

 

Meetopstelling 

VEX330H skitse lyd

Voor uitgangspunten voor geluidsgegevens, zie koppeling rechterzijde. Voor de berekening van geluidsgegevens verwijzen wij naar ons productkeuzeprogramma.
Maatschetsen

VEX330H1 

 

RD13079

 

VEX330H1 OD - voor installatie buitenshuis met montageframe (toebehoren)

 VEX330H OD målskitse

 

Toebehoren VEX330H, waterverwarmingselementen en elektrische verwarmingselementen

Plaatsing

VEX330H målskema for varmeflader

Koel- en verwarmingselementen

De volgende koel- en verwarmingselementen zijn geschikt voor de VEX320-330

Type Model
Elektrisch verwarmingselement HE  HE315 - 2 grootten 3,9 en 7,8 kW
Waterverwarmingselement HW  HW315 - 3 grooten S - M - L
Koelelement-/verwarmingselement DX

DX315S (voor de VEX320 en VEX330C1/330H1)
DX315M (voor de VEX330C2/330H2)

Alles over VEX330H1 toevoegen:

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier