VEX310T

Technische gegevens

Technische gegevens, VEX310T

Gegevens unit

Min. luchtdebiet
80 m³/h
Max. luchtdebiet
550 m³/h
Opgenomen vermogen 0,5 kW
Stroomvoorziening 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasestroom 3,9 A*
Gewicht
Bedrijfsklare unit 157 kg
Voor intern transport 86 kg **
Gegevens voor motor en motorregeling (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse vlg. IEC TS 60034-30-2 IE4 (Super Premium Efficiency)
Spanning ingang 1 x 230 V
Overstroombeveiliging Ingebouwd
Regeling Variabel via motorsturing (MC)
Regelsignaal

Met geïntegreerde automatische regeling:
Modbus

Voor andere regeltechniek:
0-10 V DC
* (het stroomverbruik is niet sinusvormig)
**(zonder deuren, warmtewisselaars en ventilatorunits)
 

Informatie‐eisen voor ventilatie‐units - ERP

Ventilatorgegevens

 
Max. totaal rendement (A-D) 47,9%
ECO Meetopstelling (A-D) A
Rendementseisen 62N (2015)
ECO Mate van rendement in het optimale werkingspunt 78,4N

Motorgegevens (optimaal werkingspunt)

EC-motor Met motor-controller
Opgenomen vermogen 0,169 kW
Luchtdebiet 620 m3/h
Totaaldruk 500 Pa
Tpm in optimaal werkingspunt 2860

Uitgangspunten:
- Densiteit = 1,2 kg/m3
- Drukverhouding < 1,11
- Overige punten vergeleken EC327/2011 (zie de handleiding van het product)

Filteropties:

Filtratie van toevoerlucht:

Enkelvoudig paneelfilter
Dim.: 312 x 453 x 96 mm
Optie: Voorfiltratie
Dim.: 312 x 453 x 48 mm
 Paneelfilter Coarce 65% (G4) Paneelfilter Coarce 65% (G4)
 Paneelfilter ePM10 65% (M5) Paneelfilter ePM10 65% (M5)
Paneelfilter ePM1 55% (F7) Paneelfilter ePM1 55% (F7)
Paneelfilter ePM1 80% (F9)  

 

Filtratie van afvoerlucht:

Enkelvoudig compactfilter
Dim.: 312 x 453 x 96 mm
Paneelfilter Coarce 65% (G4)
Paneelfilter ePM10 65% (M5)
Paneelfilter ePM1 55% (F7)

Interne verwarmings- en koel-/verwarmingselementen

VEX310T

Gegevens voor interne verwarmings- en koel-/verwarmingselementen

Elektrisch verwarmingselement (HE)

Klein

Groot

Vermogen 1,68 kW 3,90 kW
Min. luchtdebiet 75,1 m³/u (50 % werwarming)
75,1 m³/u (50 % werwarming)
Elektrische voeding 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz  3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasestroom 2,4 A  6,9 A

Warmwaterelement (HW)

1 leidingrij

2 leidingrijen

Proefdruk  880 kPa 880 kPa
Max. werkdruk 800 kPa 800 kPa
Frontoppervlakte 379 x 200 mm  379 x 200 mm
Aantal leidingrijen 1 2
Aantal circuits 1 1
Aansluitmaat 16 mm 16 mm
Lamellenafstand 1,6 mm 2,0 mm
Gewicht (zonder vloeistof) 1,35 kg 2 kg
Waterinhoud 0,19 l  0,32 l

Koel-/verwarmingselement (CW)

2 leidingrijen

4 leidingrijen

Proefdruk 880 kPa 880 kPa
Max. werkdruk 800 kPa 800 kPa
Frontoppervlakte 379 x 200 mm  379 x 200 mm
Aantal leidingrijen 2 4
Aantal circuits 2 4
Aansluitmaat 16 mm 16 mm
Lamellenafstand 2,0 2,5
Gewicht (zonder vloeistof) 2 kg 3,25 kg
Waterinhoud 0,32 l 0,58 l

Koel-/verwarmingselement (DX)

4 leidingrijen

Proefdruk 880 kPa
Max. werkdruk 800 kPa
Frontoppervlakte 200 x 350 mm
Aantal leidingrijen 4
Aantal circuits 3
Aansluitmaat 16 mm
Inwendig volume 0,436 l

  

We adviseren een precieze berekening van het verwarmingselement met behulp van het berekeningsprogramma Exselect / ExselectPRO, dat beschikbaar is op www.exhausto.dk


Thermisch rendement

Thermisch rendement, VEX140CF

Het thermisch rendement en in mindere mate de SFP/SEL-waarden voor een specifieke unit zijn nauw verbonden met de warmtewisselaar zelf en zijn afhankelijk van het merk. Aangezien de leverancier van tijd tot tijd kan wisselen, kunnen er kleine wijzigingen in de technische gegevens zijn. Daarom wordt het altijd aanbevolen om een berekening uit te voeren voor het betreffende project in ons berekeningsprogramma EXselectPRO.

VEX310T Temperature efficiency
De curve is maatgevend, maar het wordt aanbevolen om een berekening uit te voeren met het berekeningsprogramma EXselectPRO voor het specifieke project

stiplet streg
Rendement met condensatie:
Afvoerlucht = 20°C/55 RH
Buitenlucht = -10°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Rendement zonder condensatie met onbalans:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH
Buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht  = 0,8
fed streg Rendement zonder condensatie volgens EN308:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH
Buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht  = 1,0

Berekening

 Het thermisch rendement voor de VEX-units wordt weergegeven bij verschillende volumestromingen, berekend als:
 

t2,1 = Temperatuur van buitenlucht (frisse lucht)
t2,2 = Temperatuur van toevoerlucht
t1,1 = Temperatuur van afvoerlucht
Afvoerlucht = 25ºC / 30% RH
Buitenlucht (frisse lucht) = 5ºC / 50% RH
Het thermisch rendement wordt vermeld volgens EN308, bij droge warmteterugwinning, en stijgt bij condensatie.
Maatschetsen, VEX310T

Maatschetsen, VEX310T

VEX310T, Left (afmetingen unit in mm)

VEX310T L Dimension
1.1 Afvoerlucht 1.2 Afblaaslucht 2.1 Buitenlucht 2.2 Toevoerlucht
 

VEX310T, Right (afmetingen unit in mm)

VEX310T R Dimension
1.1 Afvoerlucht 1.2 Afblaaslucht 2.1 Buitenlucht 2.2 Toevoerlucht

Alles over VEX310T toevoegen:

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier