VEX170CF H

De VEX170CF is beschikbaar in een horizontale uitvoering

Technische gegevens

VEX170

Gegevens unit
Min. luchtdebiet
1.200 m³/h
Max. luchtdebiet
8.240 m³/h
Opgenomen vermogen 9,2 kW
Stroomvoorziening 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasestroom 17,5 A *
Gewicht
Bedrijfsklare unit
760 kg
Voor intern transport 520 kg **
Gegevens voor motor en motorregeling (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse vlg. IEC TS 60034-30-2 IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spanning ingang 3 x 400 V
Overstroombeveiliging Ingebouwd
Regeling Variabel via motorsturing (MC)
Regelsignaal  
* (het stroomverbruik is niet sinusvormig)
**(zonder deuren, warmtewisselaars en ventilatorunits)
 
Verwarmingselementen
Elektrisch verwarmingselement (HCE) 31,2 kW
Opgenomen vermogen, totaal 40,4 kW
Stroomvoorziening 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasestroom 62,5 A
Elektrisch verwarmingselement (HCE) 46,8 kW
Opgenomen vermogen, totaal 56,0 kW
Stroomvoorziening 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasestroom 85,0 A
Warmwaterbatterij (HCW)

Proefdruk
3000 kPa
Max. werkdruk
1000 kPa
Aantal rijen kanalen
2 st.
Aantal circuits
11 st.
Frontoppervlakte (h x b)
550 x 1042 mm
Aansluitmaat
DN25 (1")
Lamellenafstand
2 mm
Gewicht (zonder vloeistof)
16,3 kg
Waterinhoud
4,6 l

 

Ventilatorgegevens  
Max. totaal rendement (A-D) 60,4%
ECO Meetopstelling (A-D) A
Rendementseisen 62N (2015)
ECO Mate van rendement in het optimale werkingspunt 66,6N

Motorgegevens (optimaal werkingspunt)
EC-motor Met motor-controller
Opgenomen vermogen 4,619 kW
Luchtdebiet 7186 m3/h
Totaaldruk 1398 Pa
Tpm in optimaal werkingspunt 2913

Uitgangspunten:
- Densiteit = 1,2 kg/m3
- Drukverhouding < 1,11
- Overige punten vergeleken EC327/2011 (zie de handleiding van het product)

Thermisch rendement

Thermisch rendement, VEX170CF

Het thermisch rendement en in mindere mate de SFP/SEL-waarden voor een specifieke unit zijn nauw verbonden met de warmtewisselaar zelf en zijn afhankelijk van het merk. Aangezien de leverancier van tijd tot tijd kan wisselen, kunnen er kleine wijzigingen in de technische gegevens zijn. Daarom wordt het altijd aanbevolen om een berekening uit te voeren voor het betreffende project in ons berekeningsprogramma EXselectPRO.

VEX170CF temperature efficiency 
De curve is maatgevend, maar het wordt aanbevolen om een berekening uit te voeren met het berekeningsprogramma EXselectPRO voor het specifieke project

stiplet streg
Rendement met condensatie:
Afvoerlucht = 20°C/55 RH
Buitenlucht = -10°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Rendement zonder condensatie met onbalans:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH
Buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht  = 0,8
fed streg Rendement zonder condensatie volgens EN308:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH
Buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht  = 1,0

Berekening

Het thermisch rendement voor de VEX-units wordt weergegeven bij verschillende volumestromingen, berekend als:


t 2,1 = Temperatuur van buitenlucht (frisse lucht)
t 2,2 = Temperatuur van toevoerlucht
t 1,1 = Temperatuur van afvoerlucht
Afvoerlucht = 25ºC / 30% RH
Buitenlucht (frisse lucht) = 5ºC / 50% RH
Het thermisch rendement wordt vermeld volgens EN308, bij droge warmteterugwinning, en stijgt bij condensatie.
Geluidsgegevens

VEX170 Geluidsgegevens

Aanzuigzijde (buitenlucht/afvoerlucht):
LW1= LWA1 + Kw
LWA1aflezen

Drukzijde (toevoerlucht/afblaaslucht):
LW2= LWA2+ KW
LW2aflezen

Omgeving:
LW3= LWA1 + KW
LWA1aflezen
LPa3= LWA1+ KPa

 

  KW(dB) KWA
dB(A)KPa
dB(A)

Hz I-III 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 8 -1 -4 0 -3 -15 -23 -32
II 8 -2 2 -3 -5 -16 -26 -35
  III 8 8 3 -3  -6 -18  -30 -31
LW2 I -9 -11 -11 -4 -3 -8 -14 -19
II -8 -12 -0 -4 -4 -9 -15 -22
  III -7 -5 -3 -2 -3 -10 -19 -17
LW3 I 11 3 -8 -10 -15 -23 -30 -35 -8 -25
II 11 2 -5 -14 -17 -24 -30 -31 -8 -26
  III 11 8 -3 -11 -16 -22 -22 -19 -4 -21

 

 

Meetopstellingen

VEX100CF Sound

Zie Uitgangspunten voor geluidsmetingen.

 

VEX100CF Sound Ear

Voor de berekening van geluidsgegevens verwijzen wij naar ons Productkeuzeprogramma.


Maatschetsen

VEX170CF

VEX170CF - Horizontaal, Left (afmetingen unit in mm)

Dim VEX170 HL

Gewenste plaatsing van aansluiting, positie A of B, te vermelden bij bestelling.
*) Bewaar een servicewerkafstand vóór de unit die overeenkomt met de breedte van de kast.
**) Bewaar min. 300 mm vrije hoogte voor servicedoeleinden.

 

VEX170CF - Horizontaal, Right (afmetingen unit in mm)

Dim VEX170 HR


1.1 Afvoerlucht 1.2 Afblaaslucht 2.1 Buitenlucht 2.2 Toevoerlucht

Gewenste plaatsing van aansluiting, positie A of B, te vermelden bij bestelling.
*) Bewaar een servicewerkafstand vóór de unit die overeenkomt met de breedte van de kast.
**) Bewaar min. 300 mm vrije hoogte voor servicedoeleinden.

$name

Alles over VEX170CF H toevoegen:

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier