$name

Algemeen

Plafond-units VEX300C

De plafond-units VEX300C hebben een formaat dat bijv. praktisch is voor installatie boven een verlaagd plafond.

De twee deuruitvoeringen bieden de mogelijkheid voor verticale (scharnierende deur) of horizontale opening (schuifdeur). Dit vergemakkelijkt service en onderhoud voor verschillende soorten plafond en voor beperkte plaats aanwesig is.

VEX300C dørvariationer

De constructie is optimaal en aangezien de units niet veel geluid overbrengen op de omgeving kunnen ze geïnstalleerd worden in de ruimte die ze bedienen,

De units zijn beschikbaar in een LEFT- of RIGHT-uitvoering en in 2 motorgrootten.

 

Bedrijfsomgeving

De VEX-units van EXHAUSTO zijn in het algemeen bestemd voor toepassing in comfortventilatie, d.w.z. voor gebruik in normale bedrijfsomstandigheden.

Als er behoefte is aan een ventilatieoplossing voor ruimten met een hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld wegens bevochtiging, adviseren wij de oplossing ter controle door te rekenen met behulp van een van onze berekeningsprogramma's. Als uit de berekening blijkt dat het risico bestaat van condensatie achter de warmtewisselaar, moet worden nagegaan of de gebruiksomstandigheden kunnen worden aangepast of dat verdere aanpassing van de unit vereist is om het condensaat af te kunnen voeren. Dit is primair van toepassing op de VEX100CF.

Neem voor advies hierover contact op met EXHAUSTO.

 
Unieke vorstbeveiliging

VEX320C/VEX330C Ontdooiing via bypass

De VEX320C/VEX330C zijn geconstrueerd met een ontdooi-bypass. Dat wil zeggen dat de buitenlucht bij risico van ijsvorming geheel of gedeeltelijk om de warmtewisselaar heen, direct naar de naverwarmer geleid wordt. Dit stelt hogere eisen aan de capaciteit van de naverwarmer. Daarentegen wordt zo een dure voorverwarmer vermeden. De tekening hieronder toont een voorbeeld van een ontdooisituatie, waarbij 20% van de buitenlucht door een bypassklep wordt geleid.

RD13066

Naverwarmingselement en de ontdooifucntie:
De ontdooicyclus is hierboven weergegeven inclusief een verwarmingselement. Het element is essentieel om te zorgen dat de ontdooicyclus kan functioneren zoals is weergegeven. Zonder naverwarmer zal er bij temperaturen onder nul invriesgevaar ontstaan in de platenwisselaar, met als gevolg dat de WTW-unit zichzelf uitgeschakeld.  

De warmtewisselaar kan op 2 manieren tegen vorst worden beveiligd, temperatuurgestuurd of drukgestuurd. Het ontdooiproces kan verschillend verlopen, naargelang er al dan niet een naverwarmer geïnstalleerd is.

Welke methode dient waar te worden toegepast?


Vorstbeveiligingsmethode Het ontdooien begint als Wordt aanbevolen voor gebruik in
Temperatuurgestuurd De temperatuur ligt onder de ingestelde waarde,
bijv. tice< 0 °C
Woonhuizen, kleedruimten en
ruimten met variabele luchtvochtigheid in de winter
Drukgestuurd De druk over de wisselaar is hoger dan de ingestelde waarde, bijv. + 45% Kantoren, scholen, instellingen en
ruimten met geringe luchtvochtigheid in de winter

 

Temperatuurgestuurde vorstbeveiliging (Tice)

Temperatuurgestuurde vorstbeveiliging is standaard in de regeling. Dit is een goedkope en in bepaalde situaties ook afdoende vorstbeveiliging.

De temperatuurvoeler zit in de warmtewisselaar en zet het ontdooiproces op gang als een bepaalde temperatuur wordt bereikt. Deze temperatuur is in de fabriek ingesteld op 0 °C, maar kan in het automatische regelsysteem gewijzigd worden.

Temperatuurgestuurde vorstbeveiliging start het ontdooien altijd, ongeacht er ijs in de wisselaar is of niet.

RD13144


Drukgestuurde vorstbeveiliging (vereist toebehoren AFC en DEP)

Het automatische regelsysteem registreert de aanwezige hoeveelheid lucht en dus ook het drukverlies door de wisselaar. Bij ijsvorming in de warmtewisselaar stijgt het drukverlies over de wisselaar en als het verlies een bepaalde waarde overschrijdt, wordt het ontdooiproces gestart.

Bij drukgestuurde vorstbeveiliging wordt er alleen ontdooid als er inderdaad sprake is van ijsvorming, ook bij temperaturen onder nul en bij hoge vochtigheid van de afgezogen lucht.

RD13143


Capaciteit

Capaciteit:

Hieronder wordt aangegeven welke capaciteitsbereiken de specifieke VEX-grootten dekken. Zie voor het berekenen van de feitelijke capaciteitsgegevens onze productselectieprogramma's.

Capaciteit-VEX300C


Geluidsniveau

VEX300C, zeer geluidsarme units

De VEX-units uit de VEX300C-serie zijn extreem geluidsarm, met een aanzienlijk lager geluidsniveau dan overeenkomstige producten op de markt.

Zie voor het berekenen van de feitelijke capaciteitsgegevens onze productselectieprogramma's..

Constructie

VEX300C

De compacte units zijn geconstrueerd overeenkomstig de Duitse hygiënenorm VDI6022 die waarborgt dat de unit makkelijk toegankelijk is voor onderhoud en dat er geen schimmels of andere bacteriën kunnen ontstaan, die afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit van de lucht. U kunt meer lezen over VDI onder certificaten verderop op de pagina.

Kasten

 
 
Kabinet_VEX200 

De kasten zijn van Aluzink AZ185, klasse C4, gemaakt en met 50 mm mineraalwol geïsoleerd. Dit zorgt voor een laag geluidsniveau in de omgeving en op de plaats van installatie.

Het paneelontwerp beperkt de vorming van koudebruggen in de unit tot een minimum.

  

Motorsecties

 
 

VEX320330 ventilatorsektion

De motorsecties zijn in trillingsdempers gemonteerd, wat betekent dat er minder geluid in de kanalen is en dat toepassing van flexibele verbindingen tussen de unit en het kanaalsysteem niet nodig is.

De motoren zijn van het type EC met een zeer hoog rendement en voldoen aan de eisen van de EcoDesign-richtlijn.

 

 


Waaier

 
 

VEX320330 ventilatorhjul

De VEX300C heeft een geoptimaliseerde centrifugaalwaaier met achterovergebogen schoepen. De vorm van de waaier zorgt voor een hoog rendement bij een laag energieverbruik.  Aansluitkast 

 

VEX320330 connectionbox

De goed toegankelijke aansluitkast met ingebouwde werkschakelaar biedt eenvoudige toegang voor aansluitingen en afstellingen. 
 

Panelfilter

 
 

De panelfilters kunnen eenvoudig worden vervangen en zijn beschikbaar in de filterklasse Grof 85% (M5) en ePM1 55% (F7) overeekomstig EN779.

Filtergrootte
VEX320C: 345 x 330 x 48 mm.
VEX330C: 345 x 840 x 48 mm.


Energie

VEX300C Energie-efficiënte ventilatie

Om het drukverlies zo laag mogelijk te houden, is er bij het ontwerpen van de units alles aan gedaan om de lucht zo soepel mogelijk door de units te laten stromen.


Tegenstroomwisselaar

 
 
 

De VEX300C heeft een tegenstroomwisselaar van aluminium. Deze is dusdanig geconstrueerd dat de verhouding tussen warmteterugwinning en drukverlies optimaal verdeeld is.
Dit betekent dat een zeer hoog thermisch rendement bij een laag energieverbruik gerealiseerd wordt.

- Rendement zonder condensatie: 80 - 85%
- Rendement met condensatie tot 94%
- Warmteoverdrachtoppervlak VEX320C: 15,2 m2
- Warmteoverdrachtoppervlak VEX330C: 27,6 m2
- Gewicht, VEX320C: 1 stuks à 14,5 kg
- Gewicht, VEX330C: 2 stuks à 12,5 kgEC-motoren


 
 
VEX320330 ventilatorsektion De combinatie van moderne EC-motoren en een geoptimaliseerde centrifugaalwaaier zorgt voor een uiterst laag energieverbruik en tegelijkertijd voor een hoger rendement.
 

Energielabel

 
 
energilabel
Met behulp van onze berekeningsprogramma's is het mogelijk om een energielabel aan te maken, waaruit de energieklasse van de unit onder de gedefinieerde gebruiksomstandigheden blijkt.

Certificaten

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO hecht veel belang aan het verstrekken van correcte gegevens. Daarom laten we de door ons verstrekte gegevens bij voorkeur door derden meten en controleren.

Eurovent-certificaat

De gegevens die voor de VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-units worden vermeld, zijn alle gemeten waarden.

De units zijn grondig getest in onze ontwikkelingsafdeling, waar alle gegevens over capaciteit, rendement en geluid worden verkregen via tests in werkelijke situaties.

Om de geldigheid van de vermelde gegevens te documenteren, is EXHAUSTO gecertificeerd volgens Eurovent. 

  Volgens Eurovent-test en -goedkeuring overeenkomstig EN1886 en EN13053 voldoen EXHAUSTO's VEX-units aan de volgende eisen/klassen:
Stijfheid van de unit:
D1(M)
  Dichtheid bij -400 Pa: L1 (M)
  Dichtheid bij +700 Pa:
L1 (M)
  Lekkage filterbypass: 
F9
  Isolatieklasse: 
T2 (M), U1≤1,0
  Koudebrugklasse: TB3 (M)

Dit houdt in dat derden controleren of de gegevens die berekend zijn met onze berekeningsprogramma's in overeenstemming zijn met het feitelijke rendement dat de unit levert. Dit wordt gecontroleerd doordat Eurovent een willekeurige unit uitkiest die bij Eurovent wordt beproefd. Als de testresultaten kloppen met de door ons aangegeven data, mogen wij het certificaat behouden. Dit is voor de klant een garantie dat de gegevens geldig zijn. 

VDI 6022 - Duitse hygiënenorm

EXHAUSTO ontwerpt en bouwt zijn units volgens de Duitse hygiënenorm VDI 6022.

VDI eist
Dat de unit dusdanig ontworpen is, dat hij makkelijk kan worden gereinigd. Er mogen geen plaatsen zijn die niet toegankelijk zijn voor reiniging, en holtes waar je niet bij kunt komen, moeten afgedicht worden. Platen moeten worden afgebraamd zodat de randen niet scherp zijn en hoeken moeten afgerond zijn zodat men tijdens het reinigen niet gewond raakt.

  Bovendien moet de condensbak een verloop naar de afvoer hebben, zodat er geen water in de unit kan staan. Het is belangrijk dat de condensafvoer het afvoersysteem afsluit met een waterslot.

Van niet-metallische materialen, zoals pakkingen, filters e.d., moet getest zijn of ze de groei van bacteriën en schimmelsporen niet bevorderen.

 
Dit betekent dat units die geconstrueerd zijn volgens VDI 6022 hygiënischer én makkelijker te onderhouden zijn.


Ecodesign

EcoDesign (ErP)

EU-eisen wat betreft documentatie, energieverbruik en markering voor ventilatie-installaties

 

 

Algemene informatie

We hebben een samenvatting samengesteld van de EcoDesign-richtlijnen. Lees meer over EcoDesign onder Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

U vindt een link naar de EcoDesign-gegevens voor de specifieke VEX-grootte onder het product en onder Downloaden, waar we de EcoDesign-gegevens hebben ondergebracht onder de EU-/ECO-verklaringen.

Opgelet:

Denk eraan dat de waarden in de verklaringen berekend zijn voor een specifiek werkingspunt.

Zie voor andere werkingspunten onze selectieprogramma's , waar u kunt nagaan of de gewenste unit voldoet aan de eisen van uw werkingspunt en u ook de bijbehorende EcoDesign-gegevens kunt vinden.


Koel- en verwarmingsbatterijen

VEX300C

De volgende koel- en verwarmingselementen zijn beschikbaar voor de VEX300C-serie:


Waterverwarmingselementen - HW

HCW rundekanaler 150 100

Niet geïsoleerde externe waterverwarmingselementen.

Keuze uit 3 grootten. De keuze hangt af van de behoefte aan naverwarming en biedt mogelijkheden voor een verwarmingselement dat bij lage temperaturen werkt.

Meer informatie over de verwarmingselementen vindt u onder Koel- en verwarmingselementen.


Elektrische verwarmingselementen - HE

HCE runde kanaler

Niet geïsoleerd, extern elektrisch verwarmingselement.

Keuze uit 2 grootten. De keuze hangt af van de behoefte aan naverwarming.

Meer informatie over de verwarmingselementen vindt u onder Koel- en verwarmingselementen


Koelelement/verwarmingselement - DX

DX

Niet geïsoleerd extern element dat als verdamper (koelelement) en als condensator (verwarmingselement) toegepast kan worden.

Keuze uit 2 grootten. 

Meer informatie over de DX-elementen vindt u onder Koel- en verwarmingselementen. 


Toebehoren

VEX300C

Voor de VEX300C-serie zijn vele toebehoren beschikbaar.


Afsluitklep - LS 

LS runde kanaler 150 100 Afsluitkleppen met of zonder veerteruggang, voor installatie binnen of buiten.

 


 

Waterslot

Waterslot voor de condensafvoer van de unit in de afmeting DN32.

SIPHONUP (onderdruk) voor aansluiting op de condensafvoer van de unit.
SIPHONOP (overdruk) voor aansluiting op eventueel aanwezig koelelement in het toevoerluchtkanaal.

De SIPHONHE02-hittedraad dient om het waterslot en de waterleiding roestvrij te houden. De hittedraad is gemonteerd in een thermostaat die voor een laag stroomverbruik zorgt.


Alles over $name toevoegen:

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier