Adaptieve, vraaggestuurde ventilatie

Vraaggestuurde regeling via gepatenteerde adaptieve drukregeling (aDCV)

 

Hiermee kan de ventilatie met constantdrukregeling verder worden geoptimaliseerd

De gepatenteerde adaptieve drukregeling werd ontwikkeld door het bedrijf Aldes. De methode maakt het mogelijk om het gebruik van ventilatiesystemen met constantdrukregeling te optimaliseren met variabele luchtdebieten. Momenteel kan de ventilatie in een VEX4000-unit worden geregeld via aDCV. 

Besparing tot 43%

Met behulp van deze gepatenteerde adaptieve drukregeling kan tot 43% besparing op energiekosten worden behaald in vergelijking met een installatie met constantdrukregeling (VAV) en tot 19% in vergelijking met een vraaggestuurd systeem met constantdrukregeling (DCV).

 

Meerdere voordelen met gepatenteerde adaptieve drukregeling

Benut aDCV om energiebesparingen te realiseren, met een lager drukverlies en lager geluidsniveau

Bij constantdrukregeling (VAV) wordt via het ventilatiesysteem voor elk luchtdebiet een constante druk beschikbaar gesteld (Fig.: 1 – blauwe lijn). 


Bij systemen met variabele volumestromen – zoals zoneregeling via CO2 of luchtvochtigheid, vereist het ventilatiesysteem echter minder drukverlies in het systeem bij een geringer luchtdebiet (Fig.:1 - rode lijn) en dit is precies mogelijk bij aDCV.

aDCV Druchverlies 

 

SFP-waarde

aDVC – de gepatenteerde adaptieve drukregeling verlaagt de druk in het ventilatiesysteem wanneer het luchtdebiet afneemt en levert niet meer dan de druk die benodigd is.

Hierdoor verbruikt het ventilatiesysteem - vooral in zones met gedeeltelijke belasting, aanzienlijk minder energie dan het geval is bij constantdrukregeling (Fig.: 2 - rode lijn) 

SFP Waarde 

 

Voorbeeld: een school- of kantoorgebouw

Hier ziet u een typisch voorbeeld een typisch voorbeeld van de ventilatiebehoefte in de loop van een etmaal. Nachts draait het ventilatiesysteem in de 'night mode' en beperkt een traditioneel DCV-systeem de druk tot bijvoorbeeld 50 Pa Tijdens deze periode is het energieverbruik met DCV en aDCV identiek. Overdag, wanneer de behoefte aan ventilatie meestal zal variëren naargelang de activiteit in de verschillende ruimten, zal toepassing van aDCV de druk en daarmee het drukverlies verminderen en zo energie besparen vergeleken met DCV

aDCV Voorbeeld

Hieronder ziet u een vergelijking van een systeem met DVC en aDCV, waaruit blijkt dat een besparing gerealiseerd wordt van ca. 16% op jaarbasis. Onze berekeningen geven aan dat regeling van de ventilatie met aDCV een besparing oplevert van 15-20% ten opzichte van DVC-regeling. 

aDCV vergelijking 

Bij een vergelijking van aDCV met CAV en VAV zal de besparing nog hoger uitvallen.

 

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier