VAV - Variabel luchtdebiet

Regelprincipe VAV, variabel luchtdebiet 

VAV biedt de mogelijkheid tot regeling van het luchtdebiet in twee stappen binnen elke zone.

De ventilatie kan hierbij worden geregeld afhankelijk van het moment waarop elke ruimte gebruikt wordt, maar niet afhankelijk van de belasting gedurende een bepaalde periode wanneer de ruimten in gebruik zijn.

Variabel Luchtdebiet

VAV wordt doorgaans gebruikt wanneer:

  • Ruimten periodiek in gebruik zijn
  • De schommelingen in de belasting van aanwezige personen gering zijn
  • De schommelingen in de thermische belasting gering zijn

Voorbeeld: Leslokalen op het noorden, kantoren.

Eigenschappen Voordelen Nadelen
Een timer en weekschema regelen het in- en uitschakelen van de basisventilatie

Een schakelaar of bewegingssensor schakelt de ventilatie in elke ruimte in

Een regelaar handhaaft een constante druk in het kanaalsysteem zodat het luchtdebiet goed wordt verdeeld.
Alleen ventilatie van de ruimten die in gebruik zijn Hetzelfde luchtdebiet in de ruimte, ongeacht het aantal personen

Bijwerken van weekschema bij veranderingen in het gebruikspatroon

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier