DCV - Vraaggestuurd luchtdebiet

Regelprincipe DCV, vraaggestuurd luchtdebiet

DCV is een variabele regeling van het luchtdebiet, individueel in de afzonderlijke zones.

Het is niet alleen mogelijk om de ventilatie aan de hand van het gebruik per ruimte te regelen, maar ook het luchtdebiet afhankelijk van de belasting. CO2- en temperatuurmetingen.

Vraaggsturd Luchtdebiet

 DCV wordt doorgaans gebruikt wanneer:

  • Ruimten periodiek in gebruik zijn
  • De persoonsbelasting aanzienlijk varieert
  • De thermische belasting aanzienlijk varieert

Voorbeeld:

School: Docentenkamer, leslokalen op het zuiden, gymzaal, kleedkamers en speciale leslokalen.

Kantoor: Vergaderruimten, kantines, kantoren op het zuiden

Eigenschappen Voordelen Nadelen

Een timer en weekschema regelen het in- en uitschakelen van de basisventilatie

Een CO2- en temperatuursensor schakelen de ventilatie in elke ruimte geleidelijk in als de belasting in een bepaalde ruimte toeneemt

Een regelaar handhaaft een constante druk in de kanalen zodat het luchtdebiet goed wordt verdeeld.

De ventilatie volgt de belasting in de ruimten

Volautomatische regeling

Weekschema minder vaak geactualiseerd

Grote energiebesparing

Installatie duurder

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier