Regelprincipes

Principes voor de luchtdebietregeling

Wat betekent CAV, VAV, DCV en aDCV?

In veel gebouwtypen worden de verschillende ruimten in de loop van de dag in verschillende mate gebruikt. In schoolgebouwen staat de lerarenkamer vaak leeg als er les wordt gegeven, maar wordt deze ruimte midden op de dag zwaar belast. Omgekeerd is het bij de klaslokalen, waar de belasting hoog is wanneer er wordt lesgegeven en laag wanneer de leerlingen pauze hebben of in een vaklokaal zijn. 

In het kantoorgebouw zal een gedeelte van het personeel afwezig zijn wegens vergaderingen, cursussen, vakantie of ziekte.

Ervaringen en studies van scholen en kantoren tonen aan dat de gemiddelde hoeveelheid vereiste lucht meestal slechts ongeveer 50-60% van het nominale luchtdebiet is.

Gedurende de werkingstijd zijn de lokalen slechts 60% van de tijd in gebruik en gedurende perioden dat ze in gebruik zijn, is de belasting slechts 75%.

Dit bevestigt duidelijk de behoefte aan een gestuurde ventilatie om verspilling van energie te voorkomen.

Regelprincipes

Vraaggestuurde regeling is een goede manier om het energieverbruik van het ventilatiesysteem te verminderen.

Door het luchtdebiet te verminderen wanneer er geen mensen in het gebouw en de lokalen aanwezig zijn of door het luchtdebiet af te stemmen op de vraag, kan energie voor de verwarming van de buitenlucht worden bespaard en kan het energieverbruik van de ventilator tevens worden verminderd.

We kennen vier verschillende regelprincipes die afzonderlijk of in combinatie kunnen worden toegepast in een ventilatiesysteem:

Principe
Waar de afkorting voor staat
In het Deens 
Link naar meer informatie
CAV Constant Air Volume Constant luchtdebiet Meer info over CAV vindt u hier
VAV Variable Air Volume Variabel luchtdebiet Meer info over VAV vindt u hier
DCV Demand Controlled  air Volume Vraaggestuurd luchtdebiet  Meer info over DCV vindt u hier
aDCV Adaptive Demand Controlled air Volume Geoctrooieerd adaptief vraaggestuurd luchtdebiet  Meer info over aDCV vindt u hier

Opmerking: Momenteel kunnen de VEX4000 en VEX5000 worden geregel via aDCV

Vergelijking van regelprincipes

De onderstaande grafiek toont het energieverbruik per regelprincipe 

Jaarlijks energieverbruik in %
jaarlijks energieverbruik in %

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier