Kanaalvoering

Ganggebied als verspreidingsgebied

Bij renovaties is vaak vereist dat de kanalen door het appartement aangelegd worden. Het is belangrijk dat er in alle verblijven lucht wordt aangevoerd.

Bij EBV04-installaties kan dit op verschillende manieren geregeld worden en het is belangrijk dat de oplossing zowel wat betreft ontwerp, plaatsing als werking op de specifieke omstandigheden afgestemd wordt.

Hieronder zijn een aantal mogelijke oplossingen te zien waarbij de gangruimte als verspreidingsgebied gebruikt wordt.

 

1. Luchttoevoer via achterrand

Ducts1

 

2. Plafondarmatuur in systeemplafond geplaatst Dit biedt tevens de mogelijkheid tot geluidsdemping tussen de appartementen.

Ducts2

 

3. Luchttoevoer achter de radiator op de achterwand. Mogelijkheid tot individuele temperatuurregeling.

Ducts3

De hedendaagse ramen zijn zo goed geïsoleerd dat er veelal geen sprake is van koude tocht. Daarom hoeven de radiatoren ook niet onder het raam te worden geplaatst, zoals voorheen de regel was. De vrije plaatsing van de radiatoren drukt de kosten bij renovatie en nieuwbouw. Het vermindert de kosten van de verwarmingsinstallatie zelf, aangezien er minder capaciteit nodig is (grootte en aantal radiatoren en leidingen). Dit is een van de besparingsmogelijkheden die vaak over het hoofd gezien worden.


NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier