Renovatie

Renovatie? Vergeet het binnenklimaat niet.

Bij renovaties van panden worden de ramen en isolatie van gevels en plafonds vaak vervangen. Hierbij wordt het pand hermetisch afgedicht en verdwijnen de vroeger aanwezig 'lekken' die voor een 'natuurlijke ventilatie' zorgden.

Wellicht realiseert men zich dan niet dat ventilatie van de woning nu nodig is, en laat het aan de bewoners over om zelf voor de noodzakelijke ventilatie te zorgen.

Het resultaat: een slecht binnenklimaat, problemen met schimmel en verrotte raamkozijnen, hetgeen betekent dat het pand na 10 jaar alweer gerenoveerd moet worden.

Men dient er daarom voor te zorgen dat er steeds voldoende luchtverversing is.

renovering by billede

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier