Economie

Kostprijs in verhouding tot totale kosten

Het is een politiek doel om de energiekosten in openbare instellingen te verminderen om zo het budget laag te houden en daarbij tevens bij te dragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

Het totale kostenprincipe

Als er in de aanschaffase met een grotere investering meer kan worden bespaard op de lopende kosten, kan dit de financiële situatie van een gemeente ten goede komen en men kiest dan allicht voor een uit energieverbruik meer optimale oplossing.

Totale kosten = Aanschafprijs + Lopende kosten

De prijs van een goed ventilatiesysteem is relatief laag
in verhouding tot de totale prijs van een groot bouwproject.

De exploitatiekosten van het ventilatiesysteem vormen echter een relatief groot gedeelte
van de latere bedrijfskosten van het gebouw.

Het is dus belangrijk dat de juiste oplossing gevonden wordt

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier