Decentrale ventilatie

Gedecentraliseerde ventilatie wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat er een ventilatiesysteem per lokaal is.

Deze oplossing wordt vooral aanbevolen wanneer het moeilijk is om kanalen vanaf een centrale ventilatie-unit aan te leggen, zoals bij renovatie i.v.m. energiebesparing in bestaande scholen.

Het kan voor sommige scholen/gemeenten beter betaalbaar zijn om het ventilatiesysteem in etappes te installeren, over meerdere jaren verspreid. Dit maakt het mogelijk om de lokalen met de grootste overbelasting eerst te verbeteren.

Decentral ventilation

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier