Centrale ventilatie

Centrale ventilatie wordt gekenmerkt door toepassing van één grote ventilatie-unit voor de ventilatie van meerdere lokalen.

Dit kan een unit zijn die de hele school ventileert, maar vaak zal de ventilatie opgesplitst worden, uit overwegingen van ruimte, brandveiligheid en/of lokaaltype. De ventilatietaak kan bijvoorbeeld worden opgesplitst in vier taken:

- Leslokalen
- Docentenkamers en kantoren
- Vaklokalen (gymnastiek, schoolkeuken, natuurkunde/scheikunde, houtbewerking)
- Toiletten

Central skoleventilation

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier