Bereken het CO2-niveau

Hoe hoog wordt het CO2-niveau tijdens de les?

EXHAUSTO's CO2-berekeningen kunnen u helpen bij de theoretische berekening van het CO2-niveau in een nauwkeurig gedefinieerde ruimte.

Praktische gegevens:
- Grootte van het lokaal
- Duur van de lessen
- Duur van de pauzes
- Aantal personen in de klas (leerlingen en onderwijzend personeel)
- Luchtdebiet

U kunt met het programma berekenen:
- Het CO2-niveau onder de desbetreffende omstandigheden
- Het luchtdebiet op basis van een gegeven binnenklimaatniveau of bouwbesluit

Open het berekeningsprogramma


NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier