Regelgeving en normalisatie

Het EXHAUSTO Instituut is in verschillende verbanden betrokken bij het opstellen van regelgeving, normen en standaarden, zoals:


Bouwverordening BR2010, BR2015 en BR2020, waarbij we deelnemen aan workshops en reacties opstellen wanneer er wijzigingen in de bouwverordening worden voorgesteld. Er zijn al twee workshops geweest over BR2015 en BR2020 waar het EXHAUSTO Instituut aan heeft deelgenomen.

Norm voor brandzekering van ventilatiesystemen, DS428, waar we deelnemen aan de werkgroep S-313 voor de Deense norm, samen met andere belanghebbenden uit de bedrijfstak die zich bezighouden met de brandzekerheid van ventilatiesystemen.

Norm voor ventilatiesystemen , DS447, waar we deelnemen aan de werkgroep S-313 bij Dansk Standard (Deense Norm), samen met andere belanghebbenden uit de bedrijfstak die zich bezighouden met eisen voor ventilatiesystemen. De norm werd onlangs ter consultatie voorgelegd (op 1 augustus 2012) en bevat nu eisen aan zowel mechanische ventilatie, hybrideventilatie als natuurlijke ventilatie.

Europese norm voor woningventilatie in de werkgroep CEN TC156 / WG2. Hier werken we samen met andere producenten en belangengroepen aan de normalisatie van alles wat met de ventilatie van woningen te maken heeft, zoals de gehele reeks normen met de nummers EN13 141 deel 1 tot 10.

Eurovent, certificering van warmteterugwinningsunits,  waar we deelnemen aan de werkzaamheden en bijdragen aan de gemeenschappelijke inbreng aan de EU-commissie betreffende de algemene regelgeving op dit gebied. Lees meer over Eurovent-certificering.


Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier