Geluid

Geluid naar kanaal

Meestal zijn er voor het ventilatiesysteem geluidsdempers nodig om een laag geluidsniveau in het gebouw te kunnen waarborgen. Ten behoeve van de dimensionering van geluiddempers wordt er door het gehele werkbereik gemeten en de meetwaarden worden opgenomen in de productinformatie, samen met een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop deze gegevens dienen te worden gebruikt. Dit wordt gemeten volgens ISO5136.
De gegevens worden vermeld in de productinformatie en afdrukken van berekeningsprogramma's.

Geluid naar omgeving

In dit geval wordt het geluid gemeten op een aantal virtuele punten rondom de unit en het wordt door het gehele werkbereik gemeten. De meetwaarden worden opgenomen in de productinformatie, samen met een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop deze gegevens dienen te worden gebruikt.

Voor het meten van een product met een zeer laag geluidsniveau, worden deze metingen in een speciaal geluidslaboratorium verricht (zie foto).
Dit wordt gemeten volgens ISO3744 (voor de VEX300C volgens ISO9614).

De gegevens worden vermeld in de productinformatie en afdrukken van berekeningsprogramma's.

Sound measuring

Geluidsmeting, geluid naar kanaal

 

Uitgangspunten voor de geluidsgegevens

U kun meer lezen over de voorwaarden waarbij de geluidsgegevens gemeten zijn. Hierdoor kunt u de gegevens van onze producten vergelijken met die van onze concurrenten.

Er is een beschrijving beschikbaar van de voorwaarden voor de geluidsgegevens wat betreft:

- VEX-units
- Boxventilatoren
- Plafond- en wandventilatoren