Rendement en energie

Luchtdebiet en druk

Voor alle producten van EXHAUSTO zijn het luchtdebiet en de drukprestaties natuurlijk de primaire kenmerken. Alle capaciteitsdiagrammen van de producten (luchtdebiet als functie van drukprestaties) worden bepaald in een automatische meetopstelling. Dit wordt gemeten volgens ISO5801.

De gegevens worden vermeld in de producthandleidingen en afdrukken van berekeningsprogramma's

Uitgangspunten voor de capaciteitsgegevens

U kun meer lezen over de voorwaarden waarbij de capaciteitsgegevens gemeten zijn. Hierdoor kunt u de gegevens van onze producten vergelijken met die van onze concurrenten.

Er is een beschrijving beschikbaar van de voorwaarden voor de capaciteitsgegevens wat betreft:

- VEX-units
- Kastventilatoren
- Plafond- en wandventilatoren

Ice in heat exchanger
Test van VEX-unit in koelkamer

Energieverbruik voor luchttransport (SFP)

De SFP-waarde (Specific Fan Power) wordt tegelijkertijd met de hierboven genoemde meting van het luchtdebiet gemeten, zodat er SFP-curven in het capaciteitsdiagram getekend kunnen worden. Dit wordt gemeten volgens EN13 779.

 

De gegevens worden vermeld in de producthandleidingen en afdrukken van berekeningsprogramma's.

Thermisch rendement

Voor alle units met warmteterugwinning wordt het rendement ΔT aangegeven als een functie van het luchtdebiet en de balans, op basis van de rekenprogramma's van onze leveranciers. Dit wordt gemeten volgens EN308.

De gegevens worden vermeld in de producthandleidingen en afdrukken van berekeningsprogramma's.