Rekenvoorbeeld, VEX200

VEX-unit: VEX250

Gewenst rendement:qv= 900 l/s (3240 m3/h) en pt= 250 Pa

VEX250, LWA1- Aanzuigzijde

VEX250sound, sugeside, red spot

VEX250, LWA2- Drukzijde

VEX250 Sound curve, red spot

Aflezen:

Aflees resp. LWA1 (aanzuigkanalen) en LWA2(drukkanaal) op de curve.

LWA1:67,5 in bereik I (aangeduid met een rode stip in het diagram)

LWA2: 81 in bereik I (aangeduid met een rode stip in het diagram)


Aanzuigzijde (buitenlucht/afvoerlucht)

Frequentieband 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWA1 67,5
Correctiefactor KW(LW1) 9 0 -4 3 -13 -17 -24 -39
Geluidsvermogenniveau, aanzuigzijde LW1 76,5 67,5 63,5 70,5 54,5 50,5 43,5 28,5

Drukzijde (toevoerlucht/afblaaslucht)

Frequentieband 63 125 250 500 1 K 2K 4 K 8 K
LWA2 81
Correctiefactor KW(LW2) afgelezen in schema -2 -10 -12 0 -6 -9 -16 -26
Geluidsvermogenniveau, drukzijde LW2 78,5 74,5 77,5 82,5 82,5 76,5 72,5 64,5

Omgeving (geluidsvermogen)

Frequentieband 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K dB(A)
LWA1 67,5
Correctiefactor KW(LW1) afgelezen in schema 2 -6 -15 -19 -23 -28 -33 -37 -16
Geluidsvermogenniveau, omgeving LW1) 69,5 61,5 52,5 48,5 44,5 39,5 34,5 30,5 51,5

Omgeving (geluidsdruk)

Weging dB(A)
LWA1afgelezen in bereik I 67,5
Correctiefactor KPa(LW3) afgelezen in schema -32
Geluidsdrukniveau omgeving (LPa3) 35,5

Zie meetopstelling

Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier