VEX100, rekenvoorbeeld

VEX-unit: VEX170-1-FC

Gewenst rendement: qv= 1800 l/s (6500 m3/h) en pt= 250 Pa

VEX170-1-FC, LWA1- Aanzuigzijde

VEX170-1-FC, LWA2- Drukzijde

Aflezen:

Aflees resp. LWA1 (aanzuigkanaal) en LWA2(drukkanalen) op de curve.

LWA1: 73 in bereik 1 (aangeduid met een rode stip in het diagram)

LWA2: 85,5 in bereik 1 (aangeduid met een rode stip in het diagram)


Aanzuigzijde (buitenlucht/afvoerlucht)

Frequentieband 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWA1 73
Correctiefactor KW(LW1) 6 -3 -3 2 -5 -17 -24 -33
Geluidsvermogenniveau, aanzuigzijde LW1 79 70 70 75 68 56 49 40

Omgeving (geluidsvermogen)

Frequentieband 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K dB(A)
LWA1 73
Correctiefactor KW(LW1) afgelezen in schema 10 2 -9 -10 -17 -24 -24 -33 -9
Geluidsvermogenniveau, omgeving LW1) 83 75 64 63 56 49 43 37 64

Omgeving (geluidsdruk)

Weging dB(A)
LWA1afgelezen in bereik I 73
Correctiefactor KPa(LW3) afgelezen in schema -26
Geluidsdrukniveau omgeving (LPa3) 47

Zie meetopstellinghier:
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier