Rekenvoorbeeld

Ventilator: DTV450-4-1FC

Gewenst rendement:
qv= 1100 l/s (3960 m3/h) en pt= 200 Pa

Thik line Capaciteitscurve
Doddet line SFP-curve (J/m3)
Thin lineWerklijnen

K[dB(A)]

Kw[dB]

KWA KPa 125 Hz 250 Hz 500 1K 2K 4K 8K
Hz Hz Hz Hz Hz
LW1 I: 3
II: 8
I: 4
II: 1
-2 -6 -13 -16 -21
LW3 6 I: 0
II: 7
I: 8
II: 6
-1 3 -4 -13 -20
LPa3 -22

Aflezen:

Lees LWA1 (aanzuigkanaal) op de curve af.

LWA1: 72 in bereik I (aangeduid met een rode stip in het diagram)

Aanzuigzijde (buitenlucht/afvoerlucht)

Frequentieband 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWA1 afgelezen in bereik I 72
Correctiefactor KW(LW1)) afgelezen in schema 3 4 -2 -6 -13 -16 -21
Geluidsvermogenniveau, aanzuigzijde LW1 75 76 70 66 59 56 51

Weging dB(A)
LWA1 afgelezen in bereik I 72
Correctiefactor KPa(LW3) afgelezen in schema -22
Geluidsdrukniveau omgeving LPa3 50