Geluidsgegevens, plafond- en wandventilatoren

Uitgangspunten voor de geluidsgegevens

De ventilatoren moeten met geluidsdempers in het kanalensysteem worden gemonteerd in overeenstemming met de geluidseisen die van toepassing zijn in de werkomgeving van de ventilatoren.

Om aan de gebruikelijke eisen te voldoen moet het kanaalsysteem worden geïsoleerd ter voorkoming van geluidsoverdracht, warmteverlies en condensatievocht.

De geluidsvermogenniveaus worden als uitgangspunt gebruikt voor het berekenen van het geluidsdrukniveau in de werkomgeving van de ventilator en voor de vereiste geluidsdemping in het kanalensysteem.

Verklaring van begrippen

KW

Correctiewaarde voor het berekenen van het geluidsvermogen in octaafbanden

KWA Correctiewaarde voor het berekenen van het A-gewogen geluidsvermogen
KPa Correctiewaarde voor berekening van A-gewogen geluidsdruk
LW Geluidsvermogenniveau in dB, referentie 1pW, tolerantie: ±3 dB
I Bovenste gebied bij bedrijfsbelasting
II Laagste gebied bij bedrijfsbelasting
LW1: Geluidsvermogenniveau naar aanzuigkanaal LW1= LWA1+ KW(LWA1aflezen op de curve)
LW3: Geluidsvermogenniveau naar de omgeving LW3= LWA1+ KW(LWA1aflezen op de curve)
LWA3: A-gewogen geluidsvermogenniveau naar de omgeving LWA3= LWA1+ KWA(LWA1aflezen op de curve)
LPa3:

Geluidsdrukniveau dB(A) op 10 meter afstand bij halfsferische geluidsspreiding in het vrije veld en met geïsoleerde aansluitkanalen

LWA1aflezen - LPa3= LWA1+ KPa (10 m), geluidsdrukniveau op 20 m afstand: LPa3(20 m) = LPa3(10 m) - 6 dB

Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier