Capaciteit

Meetopstelling

De EXHAUSTO-ventilatoren DTV, DTH en VVR worden gemeten met een rechte leiding voor de ventilator met een lengte die overeenkomst met 3 x de diameter.

Indien deze minimumafstand bij de installatie niet mogelijk is, kan er in het systeem een drukverlies optreden waar bij het dimensioneren rekening mee moet worden gehouden. De grootte van dit drukverlies in het systeem is te berekenen op basis van de vakliteratuur.

De DTV, DTH en VVR worden gemeten met een leiding die dezelfde diameter heeft als de aansluiting op de ventilator. De enige uitzondering hierop is de DTV450-4-1FC die gemeten wordt met een Ø500-leiding.

De aangegeven werklijnen tonen de karakteristiek van de ventilator bij omlaag regelen.

De SFP-curven geven het specifieke stroomverbruik aan in J/m3 verplaatste lucht door de ventilator.


Diagram

Thik line Capaciteitscurve
Doddet line SFP-curve (J/m3)
Thin lineWerklijnen


Meetopstelling

DTV måleopstilling, kapacitet

pt= totale druk
Temperatuur = 20°C
Densiteit = 1,2 kg/m3
SFP = specifiek stroomverbruik voor luchttransport (J/m3)3)
qv= volumestroom (l/s)
P1= opgenomen vermogen (W)

P1= SFP x qvx 10-3 = SFP (J/m3) x qv (l/s):1000
( 1.000 l/s = 1 m3/s)

Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier