Lyddata, beregningseksempel

Ventilator: BESB200-4-1FC

Gewenst effect: 300 l/s (1080 m3/h) en pt= 150 Pa

BESF200-4-1FC

Aflezen:

Lees LWA1 (aanzuigkanaal) op de curve af.

LWA1: 68 in bereik III (aangeduid met een rode stip in het diagram)

Aanzuigzijde (buitenlucht/afvoerlucht)

Frequentieband  63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LWA1 afgelezen in bereik III 68
Correctiefactor KW(LW1) afgelezen in schema 9 8 1 -3 -6 -12 -14 -20
Geluidsvermogenniveau, aanzuigzijde LW1 77 76 69 65 62 56 54 48

Drukzijde (toevoerlucht/afblaaslucht)

Frequentieband  63 125 250 500 1K 2K 4K 8K dB(A)
LWA1 afgelezen in bereik III 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Correctiefactor KW(LW2) afgelezen in schema 9 9 4 2 -2 -9 -12 -19 4
Geluidsvermogenniveau, drukzijde LW2 77 77 72 70 66 59 56 49 72

Omgeving (geluidsvermogen)

Frequentieband  63 125 250 500 1K 2K 4K 8K dB(A)
LWA1afgelezen in bereik III 68  
Correctiefactor KW(LW3) afgelezen in schema -15 -22  -21 -25 -31 -32 -36 -37 -23
Geluidsvermogenniveau, omgeving LW3) 53 46 47 43 37 36 32 31 45

 

Weging dB(A) 
LWA1 afgelezen in bereik III 68
Correctiefactor KW(LW3) afgelezen in schema -37
Geluidsdrukniveau omgeving LPa3 31