Kastventilator - uitgangspunten voor geluidsgegevens

De ventilatoren moeten met geluidsdempers in het kanalensysteem worden gemonteerd in overeenstemming met de geluidseisen die van toepassing zijn in de werkomgeving van de ventilatoren.

Om aan de gebruikelijke eisen te voldoen moet het kanaalsysteem worden geïsoleerd ter voorkoming van geluidsoverdracht, warmteverlies en condensatievocht.

De geluidsvermogenniveaus worden als uitgangspunt gebruikt voor het berekenen van het geluidsdrukniveau in de werkomgeving van de ventilator en voor de vereiste geluidsdemping in het kanalensysteem. 

Begrippen:

KW 

Correctiewaarde voor het berekenen van het geluidsvermogen in octaafbanden

KWA 

Correctiewaarde voor het berekenen van het A-gewogen geluidsvermogen 

KPa 

correctiewaarde voor het berekenen van de A-gewogen geluidsdruk

 LW  Geluidsvermogenniveau in dB, referentie 1pW, tolerantie: ±3 dB
I - IV Bedrijfsgebieden
LW1 Geluidsvermogenniveau naar het aanzuigkanaal (gemeten volgens ISO 5136) LW1= LWA1+ KW(LWA1aflezen op de curve)
LW2: Geluidsvermogenniveau naar het drukkanaal (gemeten volgens ISO 5136) LW1= LWA1+ KW(LWA1aflezen op de curve)
LW3: Geluidsvermogenniveau naar de omgeving (gemeten volgens ISO 3744)W3= LWA1+ KW(LWA1aflezen op de curve)
LWA3: A-gewogen geluidsvermogenniveau naar de omgeving LWA3= LWA1+ KWA(LWA1aflezen op de curve)
LPa3:

Geluidsdrukniveau dB(A) op 1 meter afstand bij halfsferische geluidsspreiding in het vrije veld en met geïsoleerde aansluitkanalen

LPa3= LWA1+ KPa (LWA1aflezen op de curve)

 

Zie rekenvoorbeeld voor BESF200-4-1FC

Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier