Uitgangspunten voor de capaciteitsgegevens

De kastventilatoren BESB en BESF worden gemeten met een 1,0 m recht kanaal vóór en achter de ventilator.

Indien deze minimumafstand bij de installatie niet mogelijk is, zal er in het systeem een drukverlies optreden waar bij het dimensioneren rekening mee moet worden gehouden.

De grootte van dit drukverlies in het systeem is te berekenen op basis van de vakliteratuur.

5307075

ptis de totale druk die beschikbaar is.

De aangegeven werklijnen tonen de karakteristiek van de ventilator bij omlaag regelen.

De aangegeven SFP-curven tonen het specifieke stroomverbruik voor luchtverplaatsing in J/m33verplaatste lucht, berekend van de luchtinlaat naar de luchtafvoer door de ventilator

Meetopstelling:

 

 

BESB Capacity measuring 

 

pt= totale druk

pt= pt1,2- pt1,1 =

Temperatuur = 20°C

Densiteit = 1,2 kg/m3

SFP = specifiek stroomverbruik voor luchttransport (J/m3)3)

qv= volumestroom (l/s)

P1= opgenomen vermogen (W)

P1= SFP x qvx 10-3 = SFP (J/m3) x qv (l/s):1000
( 1.000 l/s = 1 m3/s)

Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier