Bepalingen voor NRVU-units

NRVU staat voor Non-Residential Ventilation Unit

NRVU-units zijn units met een nominaal luchtdebiet boven 1000 m³/u.

De richtlijn

De eisen in de richtlijn EcoDesign betreffen primair:

  • Het stroomverbruik van de ventilatoren (SFP)
  • Het rendement van de toegepaste warmteterugwinning

Hoewel de definitie van de grenswaarden voor het energieverbruik vrij complex is, zijn de minimumvereisten voor warmteterugwinning duidelijk gedefinieerd en als volgt vastgesteld:

Vanaf 2018: Platenwisselaars minstens 73%, vloeistofgekoppelde batterijen echter slechts 68%

De richtlijn stelt zoals eerder genoemd ook eisen aan het specifieke elektriciteitsverbruik (SFP). Deze zijn vastgelegd in een formule die afhankelijk is van een aantal factoren, zoals het desbetreffende thermische rendement.

VEX-overzicht

Om alles overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk te maken heeft EXHAUSTO voor alle compacte VEX-units berekeningen gemaakt op basis van een nominaal werkingspunt en de uitkomsten als tabelwaarden opgesteld. Deze tabel bevat gegevens voor het programma van een compacte VEX. Een link naar het VEX-overzicht vindt u onderaan de pagina.

Berekeningsprogramma's

In onze berekeningsprogramma's vindt u antwoorden op de vraag of een bepaalde unit voldoet aan de Ecodesign-eisen in een bepaald werkingspunt. Alle NRVU-units van EXHAUSTO voldoen aan de 2018-eisen.

Hier zijn de bepalingen van de Ecodesign-richtlijn nietvan toepassing:

Als uitgangspunt voor de vraag of een ventilatiesysteem aan de Ecodesign-richtlijn moet voldoen, kan gezegd worden dat:

  • Ventilatie voor mensen = is inbegrepen
  • Procesventilatie = kan vrijgesteld zijn

Ecodesign-richtlijnen zijn normaal niet van toepassing op "schone" procesventilatie, in corrosieve omgevingen, bij een luchttemperatuur van meer dan 100°C en bij het transport van brandbare gassen en dampen.
 Voorbeelden van plaatsen waar de EcoDesign-eisen normaal niet van toepassing zijn:

  • Industriële afzuuigkappen, waarbij het ventilatiesysteem niet ook ventilatie van de ruimte omvat (voor mensen)
  • Datacentra, serverruimten
  • Systeem met recirculatie (aandeel van <10% buitenlucht)

Lees hier meer:

Implementatiegids van de EU (Engels)
FAQ on the Ecodesign Directive 2009/125/EC (Engels)

 

Lokale eisen

De eisen betreffende thermisch rendement van de individuele EU-landen zijn geschrapt en vervangen door de eisen van de Ecodesign-richtlijn, terwijl de eisen betreffende SEL/(SFP) in veel EU-landen gehandhaafd blijven, aangezien deze eis geldt voor reeds geïnstalleerde ventilatiesystemen, incl. drukverlies in de kanalen, fittingen en dakkappen,enz., met andere woorden de gerede installatie. 

Hieronder volgt een voorbeeld van een Ecodesign-verklaring - hier voor de VEX340T

Image of Ecodesign Declaration for Institute pages

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier