Ecodesign-eisen voor ventilatorunits

Vanaf op 1 januari 2016 stelt de Ecodesign-richtlijn eisen aan het rendement van ventilatie-units. Deze eisen zijn in alle EU-lidstaten van toepassing.

Zoek zelf de richtlijn hier - waar de eisen gedetailleerd worden beschreven.

NRVU- en RVU-units

De eisen zijn opgesplitst in twee hoofdcategorieën – NRVU- en RVU-units. De afkorting NRVU staat voor Non-Residential Ventilation Unit, terwijl RVU voor Residential Ventilation Unit staat. Laat u niet in de war brengen doordat het woord woning (residential) als onderdeel van de definitie wordt gebruikt. Alleen het luchtdebiet bepaalt of een unit onder de categorie NRVU of RVU valt, en niet het toepassingsgebied. Zie de tabel hieronder.

Luchtdebiet:
Minder dan 250 m³/u


RVU*

Residential Ventilation Unit

Luchtdebiet:
Tussen 250 - 1000 m³/u

NRVU of RVU

De fabrikant bepaalt of de unit onder de categorie NRVU of RVU moet worden ondergebracht.

Luchtdebiet:
Meer dan 1000 m³/u

NRVU*

Non-Residential Ventilation Unit


* ongeacht het toepassingsgebied, met uitzondering van procesventilatie (meer info vindt u onder NRVU-units).

 

Lees meer over de eisen aan NRVU-units hier

Lees meer over de eisen aan RVU-units hier


NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier

VEX-overzicht

Hier krijgt u een snel overzicht van al onze unitgrootten