Ecodesign-eisen voor ventilatoren

De volgende beschrijving betreft zowel het ventilatorprogramma van EXHAUSTO als de ventilatoren die gemonteerd zijn in onze compacte VEX-series. Sinds 2013 worden er eisen gesteld dat alle ventilatoren tussen

125 W en 500 kW voldoen aan een minimum mate van efficiëntie N) op het optimale werkingspunt. De verschillende soorten ventilatoren worden gemeten volgens verschillende methoden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de eigenschappen en toepassingen van de specifieke ventilator aangezien het rendement van invloed is,

Het schema illustreert de minimum eisen die aan de verschillende ventilatortypen gesteld worden. D.w.z. dat het totale rendement van de specifieke motor/ventilator hoger moet zijn dan de desbetreffende kromme.

Ventilatoren met de aanduiding VSD (variable speed drive) kunnen op een gewenst bedrijfspunt worden ingesteld en het zijn meestal ventilatoren et FC- of EC-motor – hier aangegeven met een stippellijn. Ventilatoren met motoren met spanningsregeling moeten voldoen aan de eisen die zijn aangeduid met een doorgetrokken lijn

 Ecodesign NL large

 

De waarden die moeten worden vermeld zijn:

Voor ventilatoren moet vermeld worden:

  • Werkelijke mate van effectiviteit in optimale werkingspunt
  • Gebruikte meetmethode
  • De mate van efficiëntie (N) is een wiskundige omrekening naar 10 kW, zodat de efficiëntie gecontroleerd kan worden volgens bepaling EG327&2011

EXHAUSTO heeft het gehele productprogramma gesteld volgens deze eisen en heeft vastgesteld dat alle producten voldoen aan de 2015-eisen. We hebben onder meer de EC-motortechnologie toegepast waardoor de energie-efficiëntie verder is opgevoerd. Dit houdt in dat alle ventilatoren van EXHAUSTO een rendement hebben dat de minimumeisen van 2015 ruim overtreft.


EcoDesign-gegevens voor ventilatoren opzoeken

De EcoDesign-gegevens vindt u over de specifieke technische gegevens van de ventilatoren (per grootte).


NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier