ALC™ - automatische lekkage-
regeling voor de VEX200 en VEX4000

Geoctrooieerde oplossing voorkomt dat virussen zich verspreiden via het ventilatiesysteem

De strijd voor een goed binnenklimaat

Een ventilatiesysteem is op zich al een goed wapen in de strijd voor een goed, virusvrij binnenklimaat. Bij een juiste en voldoende luchtverversing zorgt het systeem ervoor dat de lucht zodanig wordt ververst dat virussen, deeltjes en gassen worden gereduceerd. In alle installaties met roterende warmtewisselaars bestaat het risico dat een kleine hoeveelheid verontreinigde lucht zich met de schone lucht vermengt wanneer de rotorkanalen van de verontreinigde luchtstroom naar de schone luchtstroom roteren. Het lekkageprobleem wordt nog ernstiger als er in de verontreinigde luchtstroom overdruk heerst.

Vorschaubild_Corona_Lueftungsanlagen_REHVA_Covid19_Guidance

Until now a purge zone has been installed on the rotor and a trim damper on the extract air inlet to minimise the transfer. Helaas is deze oplossing niet doeltreffend genoeg - zeker niet in een pandemische situatie.

In de gids van Rehva (Federation of European Ventilation & Air Conditioning Associations) vindt u aanbevelingen voor het gebruik van ventilatiesystemen tijdens de pandemie. 

 

De overdracht van verontreinigde lucht dient volledig te worden voorkomen

Deze overdracht van verontreinigde lucht kan volledig worden voorkomen met de gepatenteerde oplossing van EXHAUSTO, ALC™ - Automatic Leakage Control voor de VEX200 en VEX4000.

ALC™ is een eenvoudige plug & play-oplossing voor de VEX200 en VEX4000 met rotorwisselaar. De oplossing voorkomt lekkage en verhindert hierdoor ook de verspreiding van virussen, deeltjes en gassen via het ventilatiesysteem. Door gebruikmaking van ALC wordt lekkage voorkomen via de regeltechniek van de VEX, ongeacht de heersende bedrijfssituatie.

Zie hier hoe ALC™ functioneert met een in werking zijnde VEX-unit

Hoe werkt ALC™?

  • Een sensor meet het drukverschil tussen de afvoerlucht- en de toevoerluchtkamers in de VEX-unit. 
  • De regeltechniek van de unit regelt een afvoerluchtklep af op basis van het drukverschil
  • Dit zorgt ervoor dat de druk in de afvoerluchtkamer altijd lager is dan in de toevoerlucht. 

Dankzij de automatische lekkagecontrole wordt de overdrachtsratio van de uitlaatlucht (EATR) gereduceerd tot 0% en wordt de recirculatie van deeltjes en gassen in de lucht, waaronder virusdeeltjes, geëlimineerd. Tegelijkertijd is dit een energiezuinige oplossing, aangezien  vraaggestuurde werking mogelijk is zonder lekkageproblemen.
 

Voordelen van ALC™

ALC-still-image-packshot-wide

EXHAUSTO ALC™*, de gepatenteerde oplossing om de verspreiding van ziekten te voorkomen via een roterende luchtbehandelingsunit (AHU). 

*Automatische Lekkage Controle

  • Eenvoudige plug & play-oplossing, ook beschikbaar voor installatie achteraf
  • Overdrachtsnelheid afblaaslucht (EATR) = 0%** 
  • Perfecte oplossing voor hotels, schoolgebouwen, kantoren, gezondheidszorg, winkelcentra, enz. 

** Tested and validated at Danish Technical University. EATR = 0% based on Eurovent "Air Leakages in Air Handling Units:  Guidelines for Improving Indoor Air Quality and Correcting Performance", 2021, EN308 and EN16798-3.

Lees verder onder VEX200 ToebehorenVEX4000 Rotorsectie, of neem contact met ons op voor meer informatie.

NEEM
CONTACT MET
ONS OP

Ontvang gratis advies over ventilatieproducten en systeemoplossingen
Export Requests:
EXHAUSTO Export
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 6566 1236
E-mail: export@exhausto.dk
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier